ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc: แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 21 กุมภาพันธ์ 2566

Page 1 of 3Next

เชิญเข้ามารับชม แผ่นเสียง เพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 

ถ้าสนใจสามารถลงจองในกระทู้ และ เมื่อจองเสร็จ รบกวนทักเข้ามาที่ไลน์ ID : musicdisc หรือที่เบอร์โทร 095-915-4395 

การรับจองแผ่น ภายใน 1 วันจากที่ท่านได้จองเข้ามา ถ้าเลยกำหนดขออนุญาตให้ท่านที่จองท่านต่อไป

 

การโอนเงิน 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี คุณหง กองชีพ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 058-248965-7

 

การจัดส่ง 

จัดส่งภายใน 1 วันจากที่ท่านได้โอนเงินมา ส่งโดย J&T  ครับ 

มูลค่าต่ำกว่า 500 บาท ค่าส่ง 50 บาท ถ้ามูลค่ามากกว่า 500 บาท ฟรีค่าจัดส่ง 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม และ ขอบคุณ Thaigramophone.com

1. VG++/650.- 

 

 

2. VG++ / 650.- 

 

 

3. NM / 500.- 

 

 

4. VG+++ / 500.- 

 

 

5. NM / 600.- 

 

 

6. VG++ / 500.- 

 

 

7. VG++  / 500.- 

 

 

8. VG++ / 600.- 

 

 

9. NM / 500.- 

 

10. VG++ / 500.- 

11. VG+++ / 500.- 

 

 

12. VG++ / 700.- 

 

 

13. VG+++ / 600.- 

 

 

14. VG++ / 600.- 

 

 

15. NM / 700.- 

 

 

16. NM / 500.- 

 

 

17. VG+++ / 500.- 

 

 

18. VG++ / 600.- 

 

 

19. VG++ / 600.- 

 

 

20. VG+++ / 850.- 

21. NM / 600.- 

 

 

 

22. VG+++ / 600.- 

 

 

23. NM / 600.- 

 

 

24. VG++/ 500.- 

 

 

25. VG+++ / 500.- 

 

 

26. VG++ / 750.- 

 

 

27. VG++ / 700.- 

 

 

28. VG++ / 500.- 

 

 

29. VG+++ / 600.- 

 

 

30. VG++ / 600.- 

 

31. NM / 400.- 

 

 

32. VG++/ 600.- 

 

 

33. VG+++ / 600.- 

 

 

34. VG+++ / 700.- 

 

 

35. VG+++ / 600.- 

 

 

36. VG++ / 600.- 

 

 

37. VG+++ / 1,300.- 

 

 

 

38. NM / 500.-

 

 

39. VG+++ / 700.- 

 

 

40. VG++ / 500.- 

41. VG+++ / 600.- 

 

 

42. NM / 600.- 

 

 

43. NM / 600.- 

 

 

44. NM / 600.- 

 

 

45. VG+++ / 600.- 

 

 

46. VG+++ / 500.- 

 

 

47. NM / 500.- 

 

 

48. VG+++ / 500.- 

 

 

49. VG+++ / 500.- 

 

 

50. VG+++ / 500.- 

51. VG++ / 500.- 

 

 

52. NM / 500.- 

 

 

53. VG+++ / 600.- 

 

 

54. VG+++ / 500.- 

 

 

55. VG+++ / 500.- 

 

 

56. NM / 400.- 

 

 

57. VG+++ / 400.- 

 

 

58. NM / 400.- 

 

 

59. VG+++ / 300.- 

 

 

60. VG++ / 400.- 

61. NM / 500.- 

 

 

62. VG++ / 900.- 

 

 

63. VG++ / 500.- 

 

 

64. VG++ / 400.- 

 

 

65. VG+++ / 500.- 

 

 

66. VG++ / 500.- 

 

 

67. NM / 400.- 

 

 

68. NM/ 400.- 

 

 

69. VG+++ / 400.- 

 

 

70. VG+++ / 400.- 

71. VG+++ / 300.- 

 

 

72. NM / 450.- 

 

 

73. VG+++ / 500.- 

 

 

74. VG++ / 500.- 

 

 

75. VG+++ / 500.- 

 

 

76. NM / 400.- 

 

 

77. VG+++ / 400.- 

 

 

78. VG++ / 600.-

 

 

79. VG++ / 400 .- 

 

 

80. VG++ / 600.- 

81. VG++ / 500.- 

 

 

82. VG++ / 400.-

 

 

83. VG+++ /400.- 

 

 

84. NM / 400.- 

 

 

85. VG++ / 500.- 

 

 

86. VG+++ / 500.- 

 

 

87. VG+++ / 500.- 

 

 

88. VG++ / 500.- 

 

 

89. NM / 500.- 

 

 

90. VG+++ / 400.- 

Page 1 of 3Next

Comments are closed.