ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc: แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 28 มกราคม 2566

Page 1 of 4Next

เชิญเข้ามารับชม แผ่นเสียง เพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 

ถ้าสนใจสามารถลงจองในกระทู้ และ เมื่อจองเสร็จ รบกวนทักเข้ามาที่ไลน์ ID : musicdisc หรือที่เบอร์โทร 095-915-4395 

การรับจองแผ่น ภายใน 1 วันจากที่ท่านได้จองเข้ามา ถ้าเลยกำหนดขออนุญาตให้ท่านที่จองท่านต่อไป

 

การโอนเงิน 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี คุณหง กองชีพ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 058-248965-7

 

การจัดส่ง 

จัดส่งภายใน 1 วันจากที่ท่านได้โอนเงินมา ส่งโดย J&T  ครับ 

มูลค่าต่ำกว่า 500 บาท ค่าส่ง 50 บาท ถ้ามูลค่ามากกว่า 500 บาท ฟรีค่าจัดส่ง 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม และ ขอบคุณ Thaigramophone.com

1. VG++ / 750.- 

 

 

2. VG+++ / 750.- 

 

 

3. VG+++ / 600.- 

 

 

4. VG+++ / 600.- 

 

 

5. VG++ / 500.- 

 

 

6. NM / 600.

 

 

7. NM / 600.- 

 

 

8. VG++ / 700.- 

 

 

9. NM / 500.- 

 

 

10. VG++ / 600.- 

11. VG++ / 700.- 

 

 

12. NM / 700.- 

 

 

13. NM / 600.- 

 

 

14. VG++ /600. -

 

 

15. VG++ / 600.- 

 

 

16. VG++ / 600. -

 

 

17. VG+++ / 600.- 

 

 

18. VG++ / 500.- 

 

 

19. NM / 500.-

 

 

20. VG++ / 500.- 

21. VG+++ / 500.- 

 

 

22. VG+++ / 600.- 

 

 

23. VG+++ / 500.- 

 

 

24. VG++ / 700.- 

 

 

25. NM / 500.- 

 

 

26. VG++ / 500.- 

 

 

27. VG+++ / 500.- 

 

 

28. VG+++ / 600.- 

 

 

29. VG+++ / 600.- 

 

 

30. VG +++ / 600.- 

31. VG++ / 500.- 

 

 

32. VG++ / 600.- 

 

 

33. VG++ / 500.- 

 

 

34. VG+++ / 500.- 

 

 

35. NM / 500.- 

 

 

36. VG+++ / 500.- 

 

 

37. VG++ /500.- 

 

 

38. NM / 500.- 

 

 

39. VG++ / 500.- 

 

 

40. VG++ / 500.- 

41. VG+++ /600.- 

 

 

42. NM / 400.- 

 

 

43. VG+++ / 500.- 

 

 

44. VG+++ / 500.- 

 

 

45. NM /500.- 

 

 

46. VG+++ / 400.- 

 

 

47. VG+++ / 500.- 

 

 

48. VG++ / 400.- 

 

 

49. VG+++ / 500.- 

 

 

50. NM / 500.- 

51. NM / 400.- 

 

 

52. VG++ / 500.- 

 

 

53. VG+++ / 400.- 

 

54. VG+++ / 500.- 

 

55. NM / 500.- 

 

 

56. VG+++ / 600.- 

 

 

57. VG+++ / 400.- 

 

 

58. NM / 400.- 

 

 

59. VG++ / 400.-

 

 

60. VG+++ / 400.- 

61. NM / 500.- 

 

 

62. VG++ / 400.- 

 

 

63. VG++ / 400.- 

 

64. NM / 300.- 

 

65. NM / 400.- 

 

66. VG+++ /  500.- 

 

 

67. NM / 400.- 

 

 

68. VG+++ / 600.- 

 

 

69. NM / 500.- 

 

 

70. NM / 500.- 

71. NM/500.-

 

 

72. VG+++ / 600.- 

 

 

73. VG+++ / 500.

 

 

74. NM / 400.- 

 

75. NM / 400.- 

 

 

76. VG+++ / 500.-

 

 

77. NM / 400.- 

 

78. VG+++ / 400.- 

 

 

79. VG+++ / 400.- 

 

 

80. VG+++ / 400.- 

81. VG+++ / 500.- 

 

 

82. VG++ /400.-

 

83. VG+++ / 300.- 

 

 

84. VG++ / 500.- 

 

85. VG+++ / 300.- 

 

86. VG+++ / 500.- 

 

 

87. VG++ /400.- 

 

 

88. NM / 400.- 

 

89. VG++ / 400.- 

 

90. VG+++ /850.- 

Page 1 of 4Next

Comments are closed.