ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าะสม 3 เมษายน 2564

PreviousPage 3 of 11Next

 

  1. สายัณฑ์ สัญญา

ปกตามรูป /แผ่น VG +++

ราคา 1,200 บาท

 

21.โอเวชั่น

ปกตามรูป / แผ่น VG++

ราคา 800 บาท

จอง 1 และ 18 ครับ 

 

  1. The Hot Peppers

ปกขาว / แผ่นยังไม่ได้ลงเข็ม

ราคา 700 บาท

  1. คนคู่

ปกตามรูป / แผ่น VG ++

ราคา 800 บาท

 

 

  1. คนคู่

ปกขาว / แผ่น VG ++

ราคา 700 บาท

 

  1. ลัดดา

ปกขาว / แผ่น VG +++

ราคา 600 บาท

 

  1. โอโคไท

ปกตามรูป / แผ่นยังไม่ได้ลงเข็ม

ราค 700 บาท

 

  1. The Bless

ปกตามรูป / แผ่น VG ++

ราคา 700 บาท

 

  1. 18 กะรัต

ปกขาว / แผ่น VG +++

ราคา 700 บาท

PreviousPage 3 of 11Next

Comments are closed.