ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 14 กรกฏาคม 2564

20. NM / 800.- 

21. VG++ / 1,400.- 

22. VG ++/ 1,500.- 

23. NM / 900.- 

24. VG+++ / 1,250.- 

25. VG+++ / 850.- 

26. VG++ / 750.

27. VG+++ / 750.- 

28. VG+++ / 700.- 

29. VG++ / 700.- 

Comments are closed.