ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 10 มิถุนายน 2564

10. แผ่นยังไม่ลงเข็ม/ 850.- 

11. VG++  / 4 เพลงซ้ำ 2 หน้า / 700.-

12. VG+++ / 850.- 

13. แผ่นยังไม่ลงเข็ม /750.- 

14. VG++ / 1,100.- (ปกขาดมุมซ้ายเล็กน้อยตามรูป)

15. VG++ / 900.- 

16. VG++ / 850.- 

17. VG++ /850.- 

18. VG+++ / 1,000.- 

19. VG+++ / 750.- 

Comments are closed.