ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 10 มิถุนายน 2564

90.VG+++ /700.- 

จองหมายเลข 51 ครับ

91. VG+++ / 700.-

92. แผ่นยังไม่ลงเข็ม /700.-

93. VG+++ to NM / 1,000.-

94.VG+++ / 800.- 

95. แผ่นยังไม่ลงเข็ม / 800.-

96. VG+++ / 2,000.- 

97. VG++ /700.-

98. แผ่นยังไม่ลงเข็ม /800.-

Comments are closed.