ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 28 กรกฏาคม 2564

10. VG++ / 650

11. NM /800

12. NM / 800

13. NM / 900 

14. VG+++ / 1,000

15. NM / 850

16. VG+++ /850.-

17. NM /800

18. VG++ / 750

19. VG++ / 750.-

Comments are closed.