ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

AUDIO999(06-มี.ค-2564)

PreviousPage 3 of 30Next

20.ปกทำใหม่/แผ่นVG+   1500'-แผ่นเต็ม รอยซองบางๆ  

21.ปกVG++สวย/แผ่นNM   1400'-แผ่นเต็ม

22.ปกVG++/แผ่นNM     1500'-

23.ปกVG++มีตราเซ็นทรัล/แผ่นVG+++toNM   

6 คุณAnimo จอง ขอบคุณครับ 

24.ปกติชุดนี้เป็นปกแจก ทำปกใหม่พร้อมเอกสารเล่มชุด/แผ่นNM    1500'-

25.ปกVG+/แผ่นVG++   1900'-

26.ปกVG++/แผ่นNM สวยเงาวับ 2500'-

27.ปกVG+/แผ่นVG+++toNM    

28.ปกVG+/แผ่นVG+++toNM    1200'-

PreviousPage 3 of 30Next

Comments are closed.