ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

*AUDIO999*(06 พ.ย.2564)แผ่นเสียงเพลงไทยเข้าใหม่ หัวๆและทั่วไป สตริง+เพื่อชีวิต+ลูกทุ่ง รวม 130 ชุด

 

 

82.ปกVG++ตราเซ็นทรัล/แผ่นNM1500'-

 

83.ปก-แผ่นVG++ 1000'-

 

84.ปกแท้เดิมๆVG++/แผ่นNM   2300'-

 

84.111ปกตราเซ็นทรัลNM/แผ่นNM    1500'-

 

85.ปกแจกประจำชุดเพชร /แผ่นNM   3500'-แผ่นเต็มปัีมแรกOrinal  

 

86.NM/NM4800

 

 

87.ปกทำใหม่พร้อมเอกสารแนบชุด/แผ่นNM  3000'-

 

 

 

 

 

 

 

90.ปกทำใหม่ ปกติเป็นปกแจก/แผ่นNM  2500'-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.พิสุทธิ์ ชุดอาบลมห่มฟ้า ปกVG++/แผ่นVG+++toNM  1200'-

 

 

 

 

 

 

97.นูโวชุดอ็อกซิเจน ปกแจก/แผ่นNM  1500'-

 

 

98.มาม่าบลู ปกแจก/แผ่นNM  700'-

 

 

99.รวมเพลงน้าหมู1234 ทำปกใหม่ปกติเป็นปกแจก/แผ่นNM  2300'-

 

 

 

100.เต๋อ3 แผ่นเต็ม ปกVG++/แผ่นVG++toNM     3000'-

 

 

 

 

 

 

 

 

has reacted to this post.

เพิ่ม 65 ครับ

 

 

 

102.เสียงแคนแดนอีสานบ้านเฮาโดยทองฮวด ปกvG++/แผ่นVG++   6500'- 

 

 

 

 

105.ปกทำใหม่/แผ่นVG+  1000'-

 

 

106.ปกVG++/แผ่นVG++toNM   1900'-

 

 

107.แผลเก่า ปกG ปกชิ้นหลังขาดออกจากกัน(ปกหน้ากับปกด้านในยังอยู่ปกติ) ให้เกรดG

/แผ่นยังสวยงาม VG++toNM  บันทึกเสียงดีมาก   4900'-

107.1สภาพปกหน้าและปกกลางที่ยังอยู่ติดกันปกติ ขาดแตปกหลังที่หลุดออกไป  

 

 

108.โคโค่แจ๊ส คิดถึงคาราบาว ปกทำใหม่/แผ่นNM 1300'-

 

 

109.เบิร์ด สคส.ปกทำใหม่/แผ่นNM  1500 

 

110.ปกเปิดVG++/แผ่นNM700'-

 

 

 

 

 

112.ปกVG++/แผ่นVG++toNM   600'-

 

113.ปกVG++/แผ่นNM600

 

114.ปกVG++/แผ่นNM600'-

51 คุณ Jan Molam จอง ขอบคุณครับ 

115.ปกVG++/แผ่นVG++toNM  1500

 

116.ปกVG++/แผ่นNM  2800'-

 

117.ปกขาดตามรูป/แผ่นสวยVG++toNM    5800

 

 

 

 

 

 

125.ปกVG++/แผ่นVG++toNM      2000'-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130.HO CHONG  WING&HIT SILVER HARMONICE   

       (ปกNM/แผ่นNM-MINT 4800'-)

 

 

 

 

  ขอจบการนำเสนอที่รายการ 130 ครับ  

             ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและอุดหนุน 

                          ขอบคุณเวบมาสเตอร์ด้วยครับ 

112 คุณโจ  จอง ขอบคุณครับ 

102  คุณbastiangesierich จอง ขอบคุณครับ 

22 คิว 2 คุณfonely  ขอบคุณครับ

97 คุณWCH จอง ขอบคุณครับ 

15,103,107 คุณfonely จอง ขอบคุณครับ 

รับ 62 /

14คิวสองครับ

Comments are closed.