ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 31 / 05 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

32. กมลา สุโกศล The Best of Kamala มี 10 เพลง แผ่นสวย / 390-

33. Sukosol Family Concert I Believe In Love มี 9 เพลง แผ่นสวย / 420-

34. กมลา สุโกศล Pattaya มี 12 เพลง แผ่นสวย / 420-

35. Big Band Extravaganza A Charity Jazz Concert in Celebration of His Majesty's Golden Jubilee มี 13 เพลง แผ่นสวย / 360-

36. กมลา สุโกศล Kamala and All That Jazz แผ่นสวย / 420-

37. กมลา สุโกศล Spanish Album มี 10 เพลง แผ่นสวย / 360-

38. กมลา สุโกศล Legends of the 20th century มี 13 เพลง แผ่นสวย / 400-

39. กมลา สุโกศล Kamala Latina มี 10 เพลง แผ่นสวย / 360-

40. กมลา สุโกศล Swinging Along From Broadway to Hollywood มี 10 เพลง แผ่นสวย / 400-

41. กมลา สุโกศล Celebration! มี 11 เพลง แผ่นสวย / 360-

42. กมลา สุโกศล In Her Own Way Kamala Sukosol's tribute to Frank Sinatra มี 10 เพลง แผ่นสวย / 420-

43. International Pop Songs with กมลา สุโกศล มี 11 เพลง แผ่นสวย / 360-

44. กมลา สุโกศล Selections มี 14 เพลง แผ่นสวย / 390-

45. ป๊อด รุจิเศรษฐ์ บีไฮนด์ ซัมธิง มี 10 เพลง แผ่นสวย / SMA / 290-

46. - ลูกทุ่งพันล้าน ที่สุดลูกทุ่ง R.S. ชุดที่ 1 มีกล่องสวม มี 2 ซีดี แผ่นโดยรวมสวย /
   - ลูกทุ่งพันล้าน ที่สุดลูกทุ่ง R.S. ชุดที่ 2 มีกล่องสวม มี 2 ซีดี แผ่นสวย / ขายคู่ 890-

47. - ชาตรี จากไปลอนดอน มี 12 เพลง แผ่นสวย / SM /
  - ชาตรี ชุด แฟนฉัน มี 12 เพลง แผ่นสวย / SM / ขายคู่ 2950-

48. Eric Clapton Complete Clapton มี 2 ซีดี 36 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 460-

Comments are closed.