ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 28 / 06 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

PreviousPage 3 of 10Next

38. Jon Secada Heart, Soul & A Voice มี 13 เพลง แผ่นสวย / Made in UK / 140-

39. Garbin Mr.Freedom มี 10 เพลง แผ่นสวย / Made in EU / 100-

40. Musicalen Atlantis มี 23 เพลง แผ่นสวย / 120-

41. Super Best Romantic Piano Now & Then Vol.1 มี 14 เพลง แผ่นสวย / 100-

42. No Stress Music Series Tense Relieve มี 13 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 120-

43. Sail Along Silver Moon Billy Vaugh & His Orchestra มี 22 เพลง แผ่นทอง แผ่นสวย / 220-

44. Heroes Selected By Brian May มี 2 ซีดี 40 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 690-

45. - Sadao Watanabe Rendezvous มีโอบิ 9 เพลง แผ่นสวย ไม่มีปกหลัง / Made in Japan /
  - Sadao Watanabe Birds of Passage มีโอบิ 9 เพลง แผ่นสวย ไม่มีปกหลัง / Made in Japan / ขายคู่ 890-

46. Sadao Watanabe Selected มีโอบิ 15 เพลง แผนสวย / Made in Japan / 640-

47. Sadao Watanabe California Shower มีโอบิ 7 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 640-

โทรจอง 4, 8, 10

48. แจ้ ดนุพล ตลับทอง 1 จาก..แจ้ รวม16 เพลงหวาน หวาน ซึ้ง ซึ้ง ปกปั๊มนูน แผ่นโดยรวมสวย ปกหน้ามีสติ๊กเกอร์แปะ / P+O สะดือ / 700-

49. แจ้ ดนุพล ตลับทอง 2 จาก..แจ้ รวม 16 เพลงเต้นรำ สนุก สนุก ปกปั๊มนูน แผ่นสวย ปกหน้ามีสติ๊กเกอร์แปะ / P+O สะดือ / 750-

50. แจ้ ดนุพล ตลับทอง 3 จาก..แจ้ รวม16 เพลงอมตะ นิรันดร์กาล ปกปั๊มนูน ปกหน้ามีสติ๊กเกอร์แปะ / P+O สะดือ / 690-

51.  - บรรเลงสุนทราภรณ์ 1 จุฬาตรีคูณ มี 14 เพลง แผ่นทอง แผ่นสวย / SM /
  - บรรเลงสุนทราภรณ์ 2 วังน้ำวน มี 14 เพลง แผ่นทอง แผ่นสวย / SM / ขายคู่ 420-

52. - บรรเลงสุนทราภรณ์ 4 เย็นลมว่าว มี 14 เพลง แผ่นสวย / SM /
  - บรรเลงสุนทราภรณ์ 5 ดาวล้อมเดือน มี 14 เพลง แผ่นทอง แผ่นสวย / CW-A-0050 / ขายคู่ 400-

PreviousPage 3 of 10Next

Comments are closed.