ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

+++28 พฤศจิกายน 2564 ขายแผ่นเสียง7นิ้ว/ซีดีแผ่นตัด ราคา 70บาท/60บาท เชิญเลือกซื้อเลยจร้า+++

9. วีณา + นริศ + สุเทพ + สวลี (แผ่นบิดเล็กน้อย)  ราคา 70 บาท

10. สามารถ + บุษยา  ราคา 70 บาท

11. ธานินทร์ อินทรเทพ  ราคา 70 บาท

12. ณพดฬ + รัตนสุดา  ราคา 70 บาท

13. ธานินทร์ + พิมพ์ใจ  ราคา 70 บาท

14. ดาวใจ + ธานินทร์  ราคา 70 บาท

15. สุเมธินทร์ + อุสาห์  ราคา 70 บาท

16. รุ่ฤดี แพ่งผ่องใส  ราคา 70 บาท

17. ธานินทร์ + บุษยา  ราคา 70 บาท

18. ดาวใจ ไพจิตร (แผ่นบิดเล็กน้อย)  ราคา 70 บาท

Comments are closed.