ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 24 / 01 / 66 # 2 ซีดีเพลง --------

PreviousPage 7 of 9Next

258.  - ลูกทุ่ง บิ๊ก บิ๊ก รุ่งเพชร แหลมสิงห์ มี 12 เพลง /
- ลูกทุ่ง บิ๊ก บิ๊ก ผ่องศรี วรนุช มี 12 เพลง แผ่นสวย / ขายคู่ 450-

259. พ่อแห่งชาติ มี 18 เพลง แผ่นสวย / 200-

260. ขอเป็นคนดี มี CD+VCD 15 เพลง แผ่นสวย / 140-

โทรจอง 232, 236, 250

261. เพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท มี 18 เพลง แผ่นสวย / SMA / 250-

262. เพลงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มี 14 เพลง แผ่นสวย / 200-

263. บทเพลงพระราชนิพนธ์ Near Dawn มี 12 เพลง แผ่นสวย / UM / 400-

264. รวมเพลงเพระราชนิพนธ์ ชุดเพลงรักของพ่อ มี 9 เพลง แผ่นสวย / 220-

265. พ่อเจ้าอยู่หัวของหนู บทเพลงเฉลิมพระเกียนติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มีกล่องสวม 18 เพลง / ซีล / 150-

266. ชอบุปผาชาติ ไทยถวาย มี 6 เพลง แผ่นสวย / 500-

267. พ่อแห่งแผ่นดิน 8 ครูเพลงประพันธ์ 80 ศิลปินร่วมขับขาน แผ่นสวย / 150-

268. Happy New Year 2550 มี 2 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / 150-

269. ธานินทร์ อินทรเทพ หัวใจสลาย มี 14 เพลง แผ่นสวย / Mastered by dcm / 300-

270. The Hot Pepper Singers ซูสีไทเฮา มี 15 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / SMA / 300-

271. แม่นาคพระโขนง เดอะมิวสิคคัล มีกล่องสวม 20 เพลง แผ่นสวย / 200-

272. หงส์เหนือมังกร เดอะมิวสิคัล มีกล่องสวม 22 เพลง / ซีล / 250-

273. The Six Cycles For Jazz Quintet and Symphony Orchestra December 5, 1999 is the 72nd birthday of His Majesty King Bhumibol Adulyadej แผ่นสวย / 150-

274. เพลงบรรเลงไวโอลิน อ.นพ โสถิพันธ์ แผ่นทอง มี 15 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / 240-

PreviousPage 7 of 9Next

Comments are closed.