ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 21 / 03 / 65 # 2 ซีดีเพลง ---------

PreviousPage 3 of 8Next

174. สุเทพ วงศ์กำแหง ฝากหัวใจ มี 18 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / ขายแล้ว

175. ชรินทร์ นันทนาคร ผู้ชนะสิบทิศ มี 18 เพลง แผ่นสวย / SMA / 390-

176. ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ สาวตางาม ปกปั๊มนูน มี 18 เพลง แผ่นสวย / Made in W.Germany by P+O-Pallas / 950-

177. สมยศ ทัศนพันธ์ บทเรียนแห่งชีวิต มี 18 เพลง แผ่นมีรอยบาง / P+O / 400-

178. - แทนใจ vol.1 รวมเพลงแทนคำ บอกรัก มี 14 เพลง แผ่นสวย / DD สะดือ /
  - แทนใจ vol.2 รวมเพลงแทนความรู้สึก คิดถึง มี 14 เพลง แผ่นสวย / DD สะดือ / ขายคู่ 440-

179. - Love Memo Collcetion 1 ไม่มีปกหลัง มี 14 เพลง / GRII /
  - Love Memo Collcetion 2 มี 17 เพลง แผ่นสวย / UM / ขายคู่ 190-

180. สายัณห์-สุนารี ลุกทุ่งคู่เพลง มี 2 ซีดี 24 เพลง / ซีล / 150-

181. วารุณี รางวัลชีวิต มี 10 เพลง / ซีล / 200-

182. อมตะ 5 ดาว จากใจ ยอดรัก สลักใจ 2 ปก350 ปกมีรอยขาด มี 12 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / DD สะดือ / 540-

183. ลูกทุ่งติดดาว 1 ขับร้องโดย ยอดรัก สลักใจ มี 10 เพลง แผ่นสวย / SMA / 550-

184. The Very Best Of Rock Guitar มี 2 ซีดี ปกเจาะ แผ่นสวย / 150-

185. Philips The One and Only Power Ballads Album มี 17 เพลง แผ่นสวย / 190-

186. Neil Diamond 12 Songs แผ่นสวย / Made in The EU / 190-

187. Acoustic Alchemy มี 11 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 220-

188. VCD Karaoke ต้อม 2 ลีลา มีกล่องสวม 2 VCD แผ่นโดยรวมสวย / 150-

PreviousPage 3 of 8Next

Comments are closed.