ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 16 / 11 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

117. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง มี 11 เพลง แผ่นเงิน แผ่นสวย / SMA / 340-

118. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น มี 6 เพลง แผ่นทอง แผ่นสวย / DD / SMA / 420-

119. บทเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน มี 15 เพลง แผ่นทอง แผ่นสวย / DD / SMA / 420-

120. ชาตรี รักครั้งแรก แผ่นสวย / EMI 00777743707 / 1400-

121. เพลงพระราชนิพนธ์ฉลองครองราชย์ 60 ปี ดนตรีไทยประยุกต์ มี 9 เพลง แผ่นสวย / 290-

122. อรวี สัจจานนท์ อันเป็นดวงใจ 1 บันทึกสุดยอดเพลงเอกของ ครูไพบูลย์ บุตรขัน มี 10 เพลง แผ่นสวย / 240-

123. เพลงดีที่สุดลูกกรุง 1 มี 2 ซีดี 28 เพลง แผ่นสวย / 250-

124. พนม นพพร ปัดฝุ่น รุ่น 2 ปก190 ปกมีคราบน้ำ มี 12 เพลง แผ่นสวย / SMA / 200-

125.  - อาร์เอส คลาสสิก 1 มีโอบิ มี 16 เพลง ปกเจาะ แผ่นสวย /
  - อาร์เอส คลาสสิก 2 มีโอบิ มี 16 เพลง ปกเจาะ แผ่นสวย / ขายคู่ 720-

126. - อาร์เอส เบสท์ ฮิต 6 มี 14 เพลง แผ่นสวย ปกมีคราบน้ำ / SMA /
  - อาร์เอส เบสท์ ฮิต 8 มี 14 เพลง แผ่นสวย / SMA / ขายคู่ 260-

127. คอนเสิร์ตการกุศล 37 ปี รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ชุด Spirit แอ๊ด คาราบาว มี 15 เพลง แผ่นสวย / 150-

128. แช่ม แช่มรัมย์ 5 ส่งข่าวถึงฟ้า มี 10 เพลง แผ่นสวย / 120-

129. รวมเพลงฮิต 3 ราชินีเพลงดัง Asia vol.2 มี 16 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / 190-

130. หัน เป่า อี๋ เพลงดังย้อนยุคของเติ้งลี่จวิน มีกล่องสวม 20 เพลง / 120-

131. แดน - บีม The Album มี 10 เพลง แผ่นสวย / 190-

132. กู่เจิง The Most Relaxing Feel 5 แผ่นสวย / 120-

133. Doris Day My Heart มีโอบิ 14 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 360-

134. Ella Fitzgerald Mack The Knife มีโอบิ 9 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 360-

Comments are closed.