ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 15 / 02 / 65 # 1 ซีดีเพลง ---------

PreviousPage 3 of 11Next

30. Simon and Garfunkel 20 Greatest Hits แผ่นสวย / Made in Australia / 180-

31. Opus De Bop / Stan Getz มี 12 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 290-

32. Portrait of Sonny Criss มี 6 เพลง แผ่นสวย บนสกรีนแผ่นมีรอยปากกา / Made in USA / 220-

33. Stan Getz Jazz Classics มี 6 เพลง แผ่นสวย บนสกรีนแผ่นมีรอยปากกา / Made in USA / 240-

34. The Police Their Greatest Hits มี 13 เพลง แผ่นสวย / Made in Australia / 140-

35. Best Of The Corrs มี 18 เพลง แผ่นสวย / 150-

36. Jazz At The Pawnshop มี 9 เพลง แผ่นสวย / Made in Denmark / 850-

37. Miles Davis You're under arrest มี 9 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 250-

38. อำพล ม้าเหล็ก ปก350 มี 10 เพลง ปกและแผ่นสวย / DD สะดือ / 600-

39. - ดีที่สุดแห่งปี 2531-2533 อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 1 มี 16 เพลง แผ่นสวย /
  - ดีที่สุดแห่งปี 2531-2533 อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล 2 มี 16 เพลง แผ่นสวย / ขายคู่ 200-

40. - The Best Of King Country vol.1 มี 20 เพลง แผ่นสวย /
  - The Best Of King Country vol.1 มี 20 เพลง แผ่นสวย / ขายคู่ 220-

41. John Contrane Live In Japan มีหนังสือ + 4 ซีดี แผ่นสวย บนสกรีนแผ่นมีรอยปากกา / Made in USA / 540-

42. The Rhythm Platinum Collection Greatest Hits Vol. 1-16 มีหนังสือ + 2 ซีดี 34 เพลง แผ่นสวย / Made in Australia / 240-

43. - แม่ไม้เพลงไทย 4 ขุนพลเพลง ไวพจน์ / สมัย / สรวง / โรม มี 14 เพลง แผ่นสวย /
  - แม่ไม้เพลงไทย น่านน้ำคืนเพ็ญ สมยศ ทัศนพันธ์ มี 14 เพลง แผ่นสวย /
  - แม่ไม้เพลงไทย น้ำตาลาไทร พร ภิรมย์ มี 14 เพลง แผ่นสวย /
  - แม่ไม้เพลงไทย ทะเลระทม ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ มี 12 เพลง แผ่นสวย / ขายรวม 290-

PreviousPage 3 of 11Next

Comments are closed.