ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 08 / 09 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

143. Holly Cole Trio Blame in on my youth มี 10 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan 1A7 / 400-

144. Mary Black Collected มี 10 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / ขายแล้ว

145. Duke Ellington Take The A Train มี 11 เพลง แผ่นสวย / Made in The EU / 190-

146. John Coltrane My Favorite Things มี 4 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 250-

147. Lionel Richie Back To Front มี 16 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 190-

148. Aaron Neville The Grand Tour มี 14 เพลง แผ่นสวย / 280-

149. - The Very Best Lulio Iglesias มี 14 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan /
  - Julio Iglesias Libra มี 10 เพลง แผ่นสวย / Made in Austria / ขายคู่ 320-

150. - ไมค์ ภิรมย์พร รวมฮิตบันทึกคนสู้ชีวิต 1 มี 12 เพลง แผ่นโดยรวมสวย /
  - ไมค์ ภิรมย์พร รวมฮิตบันทึกคนสู้ชีวิต 2 มี 12 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / ขายคู่ 290-

151. รวมฮิต 2 รถไฟดนตรี มี 12 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / RTCD-0094 / 540-

152. รวมไว้ให้คุณ มี 14 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / SM / 540-

153. นันทิดา อมตะเพลงหวานกลางกรุง ฝากรักไว้ในเพลง มี 16 เพลง / ซีล / 240-

154. ศรัณย่า อมตะเพลงหวานกลางกรุง ถ้าหัวใจฉันมีปีก มี 16 เพลง / ซีล / 240-

155. - The Medleys of Your Life 1 Love Slow CD & VCD / ซีล /
  - The Medleys of Your Life 2 Love Slow CD & VCD / ซีล / ขายคู่ 350-

156. เบิร์ด ธงไชย Winter bird songs มี 3 ซีดี แผ่นสวย / 240-

157. Oldies Meet Contemporary Songs มี 2 ซีดี แผ่นสวย / 200-

158. รวมความเพราะ Rewind the love songs 2 มี 14 เพลง แผ่นสวย / 200-

Comments are closed.