ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 03 / 12 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

126. Sinatra Reprise The very Good Years มี 20 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 250-

127. Frank Sinatra In Celebration มี 20 เพลง แผ่นสวย / Made in The UK / 200-

128. Frank Sinatra Songs for Swingin' lovers! มี 15 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 200-

129. Frank - Sammy - Dean The Rat Pack Live from Las Vegas แผ่นสวย / Made in Germany / 200-

130. Film Classics มีกล่องสวม 3 ซีดี 46 เพลง แผ่นสวย / Made in Germany / 400-

โทรจอง 99, 103

131. - The Most Beautiful Chilled Jazz Music Ever vol. 1 มี 20 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / Made in Australia /
  - The Most Beautiful Chilled Jazz Music Ever vol. 2 มี 20 เพลง แผ่นสวย / Made in Australia /
  - The Most Beautiful Chilled Jazz Music Ever vol. 3 มี 20 เพลง แผ่นสวย / Made in Australia / ขายรวม 390-

132. มาโนช พุฒตาล ในทรรศนะคติของข้าพเจ้า ปั๊มแรก ปก290 แผ่นสวย / MPO ASIA / 900-

133. มาโนช พุฒตาล ในทรรศนะคติของข้าพเจ้า ปก155 แผ่นสวย / UM / 640-

134. สรายุทธ สุปัญโญ Jazzy Miracle มี 10 เพลง แผ่นสวย / 240-

135. โก้ แซกแมน Sax is all around แผ่นสวย / 160-

136. Olivia Newton John Earl Volivia มี 16 เพลง แผ่นสวย / Made in UK / 220-

137. Dionne Warwick มี 16 เพลง แผ่นสวย / Made in Holland / 190-

138. Dave Grusin One of A Kind แผ่นสวย / Made in Japan / 320-

139. Diana Krall The Look of Love มี 10 เพลง แผ่นสวย / 280-

140. - พัชรา แวงวรรณ วันวานยังหวานซึ้ง 1 ปก190 16 เพลงคลาสสิกสเปเชียล แผ่นสวย / MPO ASIA /
  - พัชรา แวงวรรณ วันวานยังหวานซึ้ง 2 ปก190 16 เพลงคลาสสิกสเปเชียล แผ่นสวย ปกมีคราบน้ำ / Mastered by dcm /
  - พัชรา แวงวรรณ วันวานยังหวานซึ้ง 3 ปก190 16 เพลงคลาสสิกสเปเชียล แผ่นสวย / MPO SIAMCD / ขายรวม 900-

Comments are closed.