ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 03 / 03 / 64 ซีดีเพลง ---------

PreviousPage 2 of 11Next

15. Grammy Hot Vote Vol.12 ปก290 มี 12 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / SMA / 190-

16. Grammy Hot Vote Vol.13 ปก290 มี 14 เพลง / MPO ASIA / 150-

17. The Wonderful World Of Nat King Cole 24 Golden Hits แผ่นสวย / Made in Portugal / 190-

18. Amor VI Nat King Cole มีกล่องสวม 27 เพลง แผ่นสวย / 240-

รายชื่อเพลง

19. Summer Song Best Collection มีโอบิ 11 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 220-

20. Andre' Gagnon Impressions มีโอบิ 9 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 260-

รายชื่อเพลง

21. Diane Schuur & B.B.King Heart To Heart มี11 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 290-

22. Harrison - Blanchard Nascence มีโอบิ 7 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 280-

23. Pyramid The Modern jazz Quartet มีโอบิ 6 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 290-

24. Music Appeciation 101 มี 12 เพลง แผ่นสวย / 150-

รายชื่อเพลง

has reacted to this post.

25. Miles Davis Tutu มีโอบิ 8 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 1A1 / 390-

26. Nino Rota มีโอบิ 19 เพลง แผ่นสวย /Made in Japan / 220-

โทรจอง 2, 6, 11, 12, 14

PreviousPage 2 of 11Next

Comments are closed.