ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 02 / 10 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

132. จรัล มโนเพ็ชร โฟล์คซองคำเมือง ปั๊มแรก ปกปั๊มนูน แผ่นโดยรวมสวย เสียงดี หายาก / Made in W.Germany by P+O-Pallas / 2900-

133. Fantatic Boney M. มี 16 เพลง แผ่นสวย / Made in W.Germany / 390-

134. Boney M. Gold 20 Super Hits แผ่นทอง แผ่นโดยรวมสวย / 320-

135. Super Hits'96 A Originally Song by Boney M. มี 16 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / 200-

136. Music From The Motion Picture TITANIC มี 15 เพลง แผ่นสวย / 130-

137. The Very Best Of Country มีกล่องสวม 19 เพลง / 140-

138. Vincent's Song มีกล่องสวม 20 เพลง / 120-

139. - Cafe Jazz Exclusive I มีกล่องสวม 2 ซีดี 30 เพลง แผ่นสวย /
  - Cafe Jazz Exclusive II มีกล่องสวม 2 ซีดี 30 เพลง / ซีล / ขายคู่ 540-

140. The Beatles Anthology มีโอบิ + หนังสือ 60 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 390-

141. The Gallery มีกล่องสวม 18 เพลง แผ่นสวย / 320-

142. The Piano มีกล่องสวม 2 ซีดี 30 เพลง แผ่นสวย / 380-

143. The Beatles Let It Be มีโอบิ 12 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 390-

144. Queen มีโอบิ + ใบแทรก 10 เพลง แผนสวย / Made in Japan / 420-

145. Sea Of Love The love songs collection มี 3 ซีดี 48 เพลง แผ่นสวย / UM / 190-

146. Music For Breakfast in Bed มี 2 ซีดี 18 เพลง แผ่นสวย / Made in USA / 120-

147. Beautiful Voices กล่องไม่ค่อยสวย มี 18 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / 120-

148. Good Memories The Best Song in Piano มี 16 เพลง แผ่นสวย / 120-

Comments are closed.