ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

แผ่นเสียงเพลงไทยสำหรับซื้อ-ขาย ไม่เคยลงเข็ม ปก (เก่าเก็บตามสภาพ)

PreviousPage 2 of 3Next

10. HLP 277 ไสวน้อย นกเขาขัน ชุด ลำล่องประวัติธาตุพนม  ปก VG+ / แผ่น NM ราคา 550 บาท

11. HLP 278 ไสวน้อย นกเขาขัน ชุด แหล่ให้พรทำบุญมหาชาติ  ปก VG+ / แผ่น NM ราคา 550 บาท

12. HLP 279 ไสวน้อย นกเขาขัน ชุด แหล่อวยพรกฐิน ปก VG+ / แผ่น NM ราคา 550 บาท

13. ขวัญตา ฟ้าสว่าง / ภักดี มีวาทะศิลป์  ปก VG+ / แผ่น NM ราคา 250 บาท

14. เพลงดังอมตะ ศรเพชร ศรสุพรรณ ชุด 2   ปก VG+ / แผ่น NM ราคา 380 บาท

15. HLP 231 บานเย็น รากแก่น ชุด คืนเพ็ญเข็นฝ้าย   ปก VG+ / แผ่น NM ราคา 2,200 บาท

 

5, 7

15

13

9

PreviousPage 2 of 3Next