ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

แผ่นเพลงไทยหลายแนวครับ

PreviousPage 2 of 3Next

    10. กุ้ง กิตติคุณ-2531 อมตะนิรันดร์กาล ปก/แผ่น vg++ ราคา 450 บาท

  11.นิตยา บุญสูงเนิน - นิดสเปเชี่ยล vol.1 ปก/แผ่น vg++ ราคา 650 บาท

  12.รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส - อภิมหาอมตะนิรันดร์กาล ปก/แผ่น vg++ ราคา 400 บาท

  13. วินัย พันธุรักษ์ - รวมเพลงฮิต ปก vg++/แผ่นมีรอยคราบซอง ราคา 400 บาท

  14.ประวิทย์ เปรื่องอักษร - เพชรน้ำเอก ชุดที่ 1 ปก/แผ่น vg++tonm ราคา 400 บาท

  15.ประวิทย์ เปรื่องอักษร - เพชรน้ำเอก ชุดที่ 2 ปก/แผ่น vg++ ราคา 350 บาท

หมดแลัวครับ ขอขอบคุณไทยกราโมโฟนและทุกท่านที่เข้าชมครับ

 LINE ID ผม  chartttt ครับ

  รายการที่ 7.อรวี  จองแลัวครับ ขอบคุณครับ

รายการที่ 1และ 3 จองแล้วครับ

PreviousPage 2 of 3Next

Comments are closed.