ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

ม้วนเทปเพลงเก่าน่าเก็บ น่าฟัง น่าสะสม 30 พ.ค.64

 

สรุปครับ

คุณ jaeaggie ม้วนที่ 72/92/109/224/231/235/244/248/249/250 รวมส่งลงทะเบียน 700.-ขอบคุณครับ

คุณ Tuam ม้วนที่77/94/ 96/97/241/253  รวมส่งลงทะเบียน 430.- ขอบคุณครับ

คุณ takechi  ม้วนที่ 259  รวมส่งลงทะเบียน 130.-ขอบคุณครับ

คุณ OH ม้วนที่  54/148รวมส่งลงทะเบียน 130.-ขอบคุณครับ

คุณ Chanchitt ม้วนที่ 115/116 รวมส่งลงทะเบียน 130.-ขอบคุณครับ

 

รับจองทางไลน์  ม้วนที่ 123/125 รวมส่งลงทะเบียน 130.-ขอบคุณครับ

 

คุณ Chanchitt ม้วนที่ 162/167/168 ขอบคุณครับ

 

รับจองทางไลน์  ม้วนที่ 1/2/3/4/5/6/10/169/233/234 รวมส่งลงทะเบียน 500.-ขอบคุณครับ

รับจอง ม้วนที่ 37/39/44/63/242 รวมส่งems 360.- ขอบคุณครับ

 

รับจอง ม้วนที่ 143/166/192/195/196/233/234/240 รวมส่งลงทะเบียน 430.- ขอบคุณครับ

Comments are closed.