ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

ม้วนเทปเพลงเก่าน่าเก็บ น่าฟัง น่าสะสม 9 พ.ค.64

PreviousPage 3 of 4Next

 

รับจองม้วนที่ 197/225/230 ขอบคุณครับ

 

255

 

รับจอง ม้วนที่ 101/119 ขอบคุณครับ

 

 

สรุป

คุณ jaeaggie ม้วนที่ 88/89/198/200/255/260 รวมส่งลงทะเบียน 430.-ขอบคุณครับ

คุณ Tuam  ม้วนที่  234/244/249/256/257/258 รวมส่งลงทะเบียน 550.- ขอบคุณครับ

คุณ    ม้วนที่  197/225/230 รับทราบการโอนแล้ว  ขอบคุณครับ

คุณ chanchitt  ม้วนที่  101-119 รวมส่งลงทะเบียน 130.- ขอบคุณครับ

 

78

34

 

รับจองเพิ่มคุณ jaeaggie รวมเป็นม้วนที่ 34/78/88/89/198/200/255/260 รวมส่งลงทะเบียน 500.-ขอบคุณครับ

รับจองเพิ่มคุณ Tuam  รวมเป้นม้วนที่  3/111/234/236/244/249/256/257/258 รวมส่งลงทะเบียน 700.- ขอบคุณครับ

 

รับจองคุณ Month รวมเป็นม้วนที่ 183/204รวมส่งลงทะเบียน 130.-ขอบคุณครับ

 

ขออภัยที่ ตอบช้านะครับ

รับจองคุณ thalit  ม้วนที่ 21/22/23/29/32/141/146/147/206/228/229/259 (230/256ซ้ำครับ)รวมส่งลงทะเบียน 650.-ขอบคุณครับ

 

รับจองคุณ Jadsada  รวมเป็นม้วนที่  19/242/252 (206/260 ซ้ำครับ)รวมส่งลงทะเบียน 280.-ขอบคุณครับ

6

PreviousPage 3 of 4Next

Comments are closed.