ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

ขายแผ่นเสียง ลูกทุ่ง ครับ

PreviousPage 2 of 4Next

  8.พุ่มพวง ดวงจันทร์-ขอให้รวย ปก vg++/แผ่น ต้องล้างคราบฝุ่นเยอะ ราคา 350 บาท

  9.พุ่มพวง ดวงจันทร์-สายัณห์ สัญญา/มนต์เสียงเพลง ปก /แผ่นvg++ ราคา 400 บาท

  10.สันติ ดวงสว่าง-ท็อปฮิต่33 ชุด2 ปก/แผ่น vg++ ราคา 600 บาท

  11.สันติ ดวงสว่าง-ท็อปฮิต่ 3 ปก/แผ่น vg++ ราคา 600 บาท

  12.ยอดรัก สลักใจ-ท็อปฮิต่ 5 ปกไม่มี/แผ่น vg+ ราคา 200 บาท

  13. สันติ ดวงสว่าง-ท็อปฮิต 6 อีกหน้าเป็น ยอดรัก สลักใจ กับ พรทิพย์ แสงอุทัย ปก/แผ่น vg+ ราคา 150 บาท

  14. สันติ ดวงสว่าง-ท็อปฮิต 14-14  ปกมีรอยเขียน/แผ่น vg++tonm ราคา 500 บาท

  15. สันติ ดวงสว่าง-ท็อปฮิต 19 อีกหน้าเป็น สมใจ จันทร์สว่าง  ปก/แผ่น vg++ ราคา 250 บาท

  16.เอกชัย ศรีวิชัย-สุดรัก 1-2 ปกถลอกเล็กน้อย/แผ่น vg++tonm ราคา 150 บาท

  17. อมตะ โรม ศรีธรรมราช/สุดรัก อักษรทอง ปกมีรอยเขียน/แผ่นvg++tonm ราคา 400 บาท

PreviousPage 2 of 4Next

Comments are closed.