ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

ขายแผ่นเสียงเพลงแจ๊สทั่วไป วันที่ 19 มีนาคม 2564

33. Made in japan ปกตามรูป แผ่น nm 400-

34. Made in japan 2lps ปกตามรูป แผ่น nmทั้งสองแผ่น 400-

29 จองแล้วครับ..

35. Made in japan ปกตามรูป แผ่น nm- to nm 350-

36. Made in japan ปกตามรูป แผ่น vg+++ 300-

37. Made in usa ปกตามรูป แผ่น vg+++ 250-

38. Made in japan ปกตามรูป แผาน vg++ 200-

39. Made in japan ปกตามรูป แผ่น vg+++ 150-

40. Made in usa ปกตามรูป แผ่น nm 200-

41. Made in japan ปกตามรูป แผ่น nm 250-

42. Made in japan ปกตามรูป แผ่น vg+++ 250-

43. Made in usa van gelder stamp in deadwax ปกตามรูป แผ่น vg++ 150-

44. Made in usa 2lps ปกตามรูป แผ่น nm ทั้งสองแผ่น 350-

45. Made in usa box set 5แผ่น กล่องตามรูป แผ่น มีตั้งแต่ vg+++ ไปถึง nm 900-

46. Made in usa ปกตามรูป แผ่า nm 350-

47. Made inusa ปกตามรูป แผ่น nm 350-

48. Made in usa ปกตามรูป แผ่น nm 350-

49. Made in uk ปกตามรูป แผ่น vg+++ 200-

Comments are closed.