ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

ขายแผ่นเสียงออดิโอไฟล์ ค่าย Classic Records วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ครับ..

9. Made in usa ค่าย classic records 200g test pressing ปกตามรูป แผ่น nmยังไม่ได้ลงเข็ม 3,500-

10. Made in usa ค่าย classic records 200g ปกตามรูป แผ่น ซีลด์ 3,200-

11. Made in usa ค่ายclassic records ปกตามรูป แผ่น nm 4,500-

12. Made in usa ค่ายRTI 180g 2lps ปกตามรูป แผ่น nm ทั้งสองแผ่น 3,500-

13. Made in usa ค่าย classic records 200g ปกตามรูป แผ่น nm 2,800-

8, 12 จองแล้วครับ

14. Made in usa ค่าย classic records 200g ปกตามรูป แผ่น nm 2,800-

15. Made in usa ค่ายclassic records 180g ปกตามรูป แผ่น ซีลด์ 2,800-

16. Made in usa ค่าย RTI 180G ปกตามรูป แผ่น nm 2,200-

17. Made in usa ค่าย classic records 200g ปกตามรูป แผ่น nm 2,200-

Comments are closed.