ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- ขายซีดีเพลง 23 / 11 / 66 # 1 ---------

PreviousPage 2 of 6Next

18.  - บิ๊กแอส Seven ปกเจาะ แผ่น Not for sale ปกและแผ่นมีรอยปากกา มี 1 เพลง /
- บิ๊กแอส Seven ปกเจาะ แผ่น Not for sale ปกและแผ่นมีรอยปากกา มี 2 เพลง /
- บิ๊กแอส Seven ปกเจาะ แผ่น Not for sale ปกและแผ่นมีรอยปากกา มี 1 เพลง แผ่นสวย / UM /
- บิ๊กแอส Begins แผ่น Not for sale มี 2 เพลง แผ่นสวย / ขายรวม 150-

19. - ไวตามิน เอ Jumbo A ปกเจาะ แผ่น Not for sale มี 15 เพลง / DD /
- ไวตามิน เอ Dance Mob ปกเจาะ มี 11 เพลง แผ่นโดยรวมสวย แผ่นมีรอยปากกา / ขายคู่ 130-

20. - เอ็กซ์ เซอร์ราวน์ด X Surround ปกเจาะ มี 6 เพลง แผ่น Not for sale ปกและแผ่นมีรอยปากกา /
- เอ็กซ์ เซอร์ราวน์ด เจริญหูเจริญตา ปกเจาะ มี 10 เพลง แผ่น Not for sale แผ่นมีรอยปากกา แผ่นสวย / ขายคู่ 120-

21.  ชรินทร์ นันทนาคร จันทน์กะพ้อร่วง มี 16 เพลง แผ่นทอง แผ่นสวย / SMA / 250-

22. ชรินทร์ นันทนาคร จอมใจจะเด็ด มี 18 เพลง / ซีล / 240-

23. ชรินทร์อินคอนเสิร์ต คืนฟ้าสวย 1 มี 13 เพลง แผ่นสวย / UM / 140-

24. ชรินทร์ นันทนาคร ในฝัน อัศจรรย์แห่งรัก มี 12 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / 150-

25. ชรินทร์ นันทนาคร ร้อยฝัน...จากกาลเวลา มี 14 เพลง แผ่นสวย / 150-

26.  ชรินทร์ นันทนาคร ผู้ชนะสิบทิศ มี 12 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / UM / 200-

27. ชรินทร์ นันทนาคร ผู้ชนะสิบทิศ / น้ำตาแสงใต้ มี 14 เพลง / 130-

28. ชรินทร์ นันทนาคร อมตะเพลงหวานกลางกรุง ชุด กรุงเทพฯ...ถึงสงขลา มี 16 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / 140-

29. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ต้นฉบับเพลงทอง มี 14 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / 100-

30.  สายัณห์ สัญญา ต้นฉบับเพลงดัง 1 ปก150 มี 14 เพลง แผ่นสวย / UM / 280-

31. สายัณห์ สัญญา ต้นฉบับเพลงดัง 2 ปั๊มแรก ปก190 มี 14 เพลง ปกและแผ่นสวย / SMA / 450-

32.  - อรวี ค่าควรเมือง ปกเจาะ แผ่น Not for sale มี 12 เพลง แผ่นสวย / DD ขอบฝ้า /
- อรวี ค่าควรเมือง 4-5-6 ปกเจาะ แผ่น Not for sale มี 14 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / UM / ขายคู่ 740-

33. อรวี ขวัญเมือง รวม 1-2 ปกเจาะ แผ่น Not for sale มี 8 เพลง แผ่นสวย / UM / 130-

34. อรวี ชื่นใจ ปกเจาะ มี 6 เพลง แผ่น Not for sale แผ่นโดยรวมสวย ปกมีรอยปากกา / UM / 100-

PreviousPage 2 of 6Next

Comments are closed.