ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- ขายซีดีเพลง 06 / 12 / 66 # 1 ---------

PreviousPage 2 of 7Next

19. Diamonds Love Songs Are Forever มี 2 ซีดี 36 เพลง แผ่นสวย / 150-

20. Connie Grancis Platinum Collection มีกล่องสวม 26 เพลง แผ่นทอง แผ่นสวย / 120-

21. The Music of Ireland Celtic Origins / ซีล / Made in USA / 150-

22. William Shakespeare's Romeo + Juliet Music From The Motion Picture มี 13 เพลง แผ่นสวย / 130-

23. Sweet Memories of Yesterday The '60s The World's Most Beatiful Melodies มี 20 เพลง / ซีล / Made in USA / 130-

24.  The Concert of Your Dreams มีหนังสือ 4 ซีดี แผ่นสวย / Made in USA / 280-

25. Somewhere, My Love มีหนังสือ 4 ซีดี แผ่นสวย / Made in USA / 300-

26. Johann Sebastian Bach 6 Brandenburg Concertos 4 Orchestal Suites มีหนังสือ 4 ซีดี แผ่นสวย / Made in USA / 190-

27.  Amazing Women Voice มี 2 ซีดี แผ่นจีน / ซีล / 130-

28. Green Day Presents American Idiot มีโอบิ 14 เพลง แผ่นสวย / Made in Japan / 220-

29. โจ + ก้อง รวมกันเฉพาะกิจ ปก350 มี 10 เพลง แผ่นสวย / DD สะดือ / 590-

30. แอม เสาวลักษณ์ ชีวิตและจิตใจ ปก350 มี 12 เพลง / DD สะดือ / 200-

31.  Triumps Kingdom Twice TK มี 10 เพลง / ซีล / 550-

32. Hits Original มี 16 เพลง แผ่นมีรอยบาง / 150-

33. - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย 3 คิดถึงจังเลย มี 12 เพลง แผ่นสวย / BKP-CD 499 / SMA /
- มนต์สิทธิ์ คำสร้อย 4 โกสัมพี มี 12 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / BKP-CD 509 / GRII /
- มนต์สิทธิ์ คำสร้อย 5 กำลังใจ มี 12 เพลง แผ่นสวย / BKP-CD 520 / GRII / ขายรวม 350-

PreviousPage 2 of 7Next