เรียบร้อย! กรุณาตราจสอบและยืนยัน อีเมล์ ของท่าน

กรุณา ตรวจสอบ อีเมล์ ที่ท่านได้ใช้สมัคร และ ยืนยันตัวตน โดยการคลิ้กลิ้งที่ส่งไปกับอีเมล์นั้น

หากไม่พบ กรุณาตรวจสอบที่ กล่องขยะ (Junk / Spam mailbox)

หากยังไม่พบ กรุณาติดต่อแอดมินที่ Thaigramophone@hotmail.com

Please verify your email address by click at the attached Link with your Email.

You may look in Junk / Spam inbox if not found.

Please contact Admin with email: Thaigramophone@hotmail.com should you need further assistant.

Comments are closed.