ดูทุกบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

ม้วนเทปเพลงเก่าน่าเก็บ น่าฟัง น่าสะสม 26 ก.ย.64++++

67

 

รับจองคุณ jaeaggie ม้วนที่ 9/15/67/80  รวมส่งลงทะเบียน 230.-ขอบคุณครับ

รับจองคุณ takechi ม้วนที่ 158/159/168/260 รวมส่งลงทะเบียน 280.-ขอบคุณครับ

 

 

รับจองม้วนที่ 25 ขอบคุณครับ

32 (รวมอฺตสุนทราภรณ์),

39(ผ่องศรี),

67(นริศ),

79(สุเทพ สวลี),

90(สันติ ดวง),

97(Classic TOTO),

123 John Fogerty,

130 Neil Young,

136 Don Henley,

137 Chicago

 

รับจองคุณ thanav ม้วนที่ 32/39/67/79/90/97/123/130/136/137 รวมส่งลงทะเบียน 500.-ขอบคุณครับ

 

แก้ไข  คุณ thanav ได้ม้วนที่ 32/39/79/90/97/123/130/136/137 (67ซ้ำครับ) รวมส่งลงทะเบียน 480.-ขอบคุณครับ

Comments are closed.