เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

"wow wow wow"วันที่ 23/1/65 ขออนุญาต post CD, แผ่น 7 นิ้ว, 12 นิ้ว นิดหน่อย เชิญแวะเข้ามาชมก่อนค่ะ

PreviousPage 5 of 9Next

แผ่นที่ 39 สภาพปก VG มีรอยขาดปกล่างซ้าย และริมปกขวา มีรอยคราบ สภาพแผ่น VG +++ ราคา 50 บาทค่ะ เป็นรอยบางๆ นิดหน่อย 

แผ่นที่ 40 สดใส + ขวัญใจ / หาดหลายใจ สภาพแผ่น VG ++ TO +++ ราคา 70 บาทค่ะ 

แผ่นที่ 41 จีระพันธ์ วีระพงษ์ / แต่งกับควาย สภาพแผ่น VG ++ TO +++ ราคา 50 บาทค่ะ 

แผ่นที่ 42 SHOCKING BLUE /VENUS สภาพแผ่น VG ++ TO +++ เงาสวย ราคา 60 บาทค่ะ

แผ่นที่ 43 ขวัญชัย / ไกลบ้าน สภาพแผ่น VG +++ เงาสวย ราคา 150 บาทค่ะ 

แผ่นที่ 44 LOBO /ME AND YOU AND A DOG NAMED BOO ฯลฯ สภาพแผ่น VG +++ ราคา 50 บาทค่ะ 

แผ่นที่ 45 ธานินทร์ + ชงโค /เขาแสนเราสิบ , นึกไม่ถึง, คำพรก่อนจาก, คนในบอดสี สภาพปก VG + มีรอยถลอกจิ๊ดเดียวมุมปกขวา สภาพแผ่น VG +++TO NM ราคา 50 บาทค่ะ

แผ่นที่ 46 แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ / รักสาวชาวนา สภาพแผ่น VG ++ TO +++ ราคา 80 บาทค่ะ 

แผ่นที่ 47 มนต์รัก ขวัญโพธิ์ไทย / อำนาจใบแดง สภาพแผ่น VG +++ ราคา 150 บาทค่ะ เงาสวยค่ะ 

แผ่นทึ่ 48 เสรีย์ รุ่งสว่าง / จดหมายจากแม่ สภาพแผ่น VG +++ เงาสวย ราคา 100 บาท เป็นรอยบางๆ นิดหน่อย 

PreviousPage 5 of 9Next

Comments are closed.