เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

toy2539 ขายแผ่นเสียง audiophiles สปีด45 วันที 28 กรกฎาคม 2564

30. Made in usa ค่าย classic records 200g ปกตามรูป แผ่นซีลด์ 1,700-

รับ 18,19,21,23,27,28,29

31. Made in usa ค่าย classic records 200g ปกตามรูป แผ่น ซีลด์ 1,600-

32. Made in usa ค่าย classic records 200g ปกตามรูป แผ่น ซีลด์ 1,600-

33. Made in uk 2lps ค่าย speaker corners ปกตามรูป แผ่น nm ทั้งสองแผ่น 2,000-

กระทู้นี้ลงครบแล้วครับ..

ขแบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ..

Update แผ่นที่ขายแล้วครับ

18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33

Comments are closed.