เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

Pro-Ject Debut Carbon EVO สภาพ 99% ปรับราคาเหลือ 21,000 บาท

Pro-Ject Debut Carbon EVO

ใครจะถอยตัวใหม่ดูตัวนี้ก่อนนะครับ สภาพ 99-100% ออกศูนย์วันที่ 25/08/21 อุปกรณ์ครบทุกอย่างประกัน 1 ปีเต็ม ต้องการขยับรุ่น ตัวนี้เบิกใหม่ 24,900 บาท

ขาย 22,000 บาท 

สินค้าอยู่นครนายก สามารถนัดส่งได้ นครนายก- รังสิต - 

Line : Jimmypetch.

085-395-4145

ขอบคุณพื้นที่ครับ

Pro-Ject Debut Carbon EVO

Pro-Ject Debut Carbon EVO

Pro-Ject Debut Carbon EVO

ใครจะถอยตัวใหม่ดูตัวนี้ก่อนนะครับ สภาพ 99-100% ออกศูนย์วันที่ 25/08/21 อุปกรณ์ครบทุกอย่างประกัน 1 ปีเต็ม ต้องการขยับรุ่น ตัวนี้เบิกใหม่ 24,900 บาท

ขาย 22,000 บาท 

สินค้าอยู่นครนายก สามารถนัดส่งได้ นครนายก- รังสิต - 

Line : Jimmypetch.

085-395-4145

ขอบคุณพื้นที่ครับ

Pro-Ject Debut Carbon EVO
 
ใครจะถอยตัวใหม่ดูตัวนี้ก่อนนะครับ สภาพ 99-100% ออกศูนย์วันที่ 25/08/21 อุปกรณ์ครบทุกอย่างประกัน 1 ปีเต็ม ขายเพราะต้องการขยับรุ่น ตัวนี้เบิกใหม่ 24,900 บาท
 
✅ปรับราคาเหลือ 21,000บาท✅
 
Line : Jimmypetch.
 
085-3954145
 
⚠️สินค้าอยู่นครนายก รังสิต - กทม. สามารถขับไปส่งให้ได้ครับ⚠️
 
ขอบคุณพื้นที่ครับ
Pro-Ject Debut Carbon EVO
 
ใครจะถอยตัวใหม่ดูตัวนี้ก่อนนะครับ สภาพ 99-100% ออกศูนย์วันที่ 25/08/21 อุปกรณ์ครบทุกอย่างประกัน 1 ปีเต็ม ขายเพราะต้องการขยับรุ่น ตัวนี้เบิกใหม่ 24,900 บาท
 
✅ปรับราคาเหลือ 21,000บาท✅
 
Line : Jimmypetch.
 
085-3954145
 
⚠️สินค้าอยู่นครนายก รังสิต - กทม. สามารถขับไปส่งให้ได้ครับ⚠️
 
ขอบคุณพื้นที่ครับ
Pro-Ject Debut Carbon EVO
 
ใครจะถอยตัวใหม่ดูตัวนี้ก่อนนะครับ สภาพ 99-100% ออกศูนย์วันที่ 25/08/21 อุปกรณ์ครบทุกอย่างประกัน 1 ปีเต็ม ขายเพราะต้องการขยับรุ่น ตัวนี้เบิกใหม่ 24,900 บาท
 
✅ปรับราคาเหลือ 21,000บาท✅
 
Line : Jimmypetch.
 
085-3954145
 
⚠️สินค้าอยู่นครนายก รังสิต - กทม. สามารถขับไปส่งให้ได้ครับ⚠️
 
ขอบคุณพื้นที่ครับ

Comments are closed.