เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

เปิดร้านขายแผ่นครับ วันที่ 25 ต.ค. 2564....แผ่นเสียง 7 นิ้ว

 

รับจองทุกท่าน จองแล้วขอเบอร์โทรด้วย ลูกค้าเก่าไม่ต้อง

เบอร์โทร 085-0254589 หรือไลน์ stmv.m

มีค่าส่งกี่แผ่นก็  50 บาท 

รับจองแค่ 2 วันนะครับ

ขอบคุณลุงพง และ TGM เป็นอย่างยิ่ง

1.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++-nm...400

 

2.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...200

 

3.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...250

 

4.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+-++...200

 

5.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "@a HIFIDELITY B 4205SIDE2 SIDE2 MADE IN JAPAN เวี EXTENDED PLAY 45R.P.M. ทะแยญวน กัวลาช่า มาสุขกันเถิดขวัญใจ BY กัวลาซ่า CATHAY (7EX-1666) RECORDS"

vg+...150

 

6.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "B-302 45 RPM หน้า2 2 สังไทร เอนก เศกสัมพันธ์ ร้อง คำร้อง สุรศักด์ ผิวเณร ทำนอง ไทยเดิม"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...200

 

7.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สยามชาวด์ ขอเสนอ ลำเตินขอนแก่นประยุกต์ ชุดพิเศษ ชุดท ปุดที่1 1 หน้า 2 45 RPM คน ป.4 ป. พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัอ ร้อง ดาว บ้านดอน หนุ่ม ภูไท โซโล่ดนตรี โซโ"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สยามชาวด์ ขอเสนอ ลำเตินขอนแก่นประยุกต์ ชุดพิเศษ ชุดที่ 1 หน้า 1 45 RPM หนุ่มยาวสาวสั้น พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย ร้อง ดาว บ้านดอน คอน หนุ่ม ภูไท โซโล่ดนตรี ดนตรี"

vg+...100

 

8.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สุรินทร์ ทร์ ภาคศิริ ศิริ SP 12 1 RPM.45 ย่านบ่จริง จริง บัญชา อำนวยพร ขับร้อง 1-ทำนอง สุรินทร์ ภาคศิริ"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "P สุรินทร์ ภาคศิริ RPM 45 ดอกตะแบกบาน บัญชา อำนวยพร ขับร้อง ร้อง-ทำนอุง พงษ์ศักด์ จันทรุกขา ให้เพื่อนนักจัดรายกา"

nm...200

 

9.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หน้า2 2 หน้า ป.ณ.13คร 13 45 RPM ลูกบ่าวลุงไข่ เออมเดือน รัสมเดือน ร้อง 2. ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ หนังลำยอง กุหลาบสีม่วง ร้อง"

vg++...200

 

10.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...250

11.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++-nm..250

 

12.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ุด หมอลำเด็มร้อย เพลง @uriวeเ ศิริพร 2 fommL pGM ประพันธ์โดย อ.อาทิตย์ ทิตย์ ดีสุทธิ"

vg++-nm...200

 

13.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg/vg+...70

 

14.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TAR RECORDS 45 RPM ST-276 สามยอด พระ กรุง રર ถนนเจริญ หน้า 167 ( เบิ่งโขง ก้องเพชร แก่นนคร ร้อง คำร้อง-ทำนอง ฉลิมชัย ศรีลื่อชา ศรล"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TAR RECORDS พระนา พระน สามยอด กรุง ถนนเจริญ หน้า หน้า- 45 RPM ST-276 291 ស្្ คิดถึงนัก คิดถึงนักร้องไหย ไหย เดือนเพ็ญ-อภิญญา อภิญญา ร้อง, คำร้อง-ทำนอง พีระ ตรีบุปผา"

vg++...150

 

15.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++..150

 

16.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+-++..150

 

17.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...200

 

18.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...350

 

19.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...400

 

20.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++-nm...400

21.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...300

 

22.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

vg++...150

 

23.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ตรา สปีด ภูเขา ช่างเขาเถอะ นกน้อย คอยมิตร ขับร้อง เนือร้อง ทำนอง สุขาติ เที่ยนทอง วงคนตรี สุชาดิ่ เที่ยนทอง"

vg++...300

 

24.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ประทีป ชจัดพาล tnk สาว สาวชัยภูมิ ชัย B PUCSTUNO TUM C เอ็บ ชី 33 1/3 RPM คิด ถึง เธอ"

nm...250

 

25.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

vg+-++...200

 

26.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...250---เพลงโฆษณา"เนสกาแฟ"

 

27.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ยิว คน เขียน พลง A 45 RPM คำ คำสัญญา... ที่ หาด ใหก สัญ"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ยว คน เขียน พลง B 45 RPM ห่าง ไกล"

vg++-nm....300

 

28.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "σαγιηα บางอ้อ" อ 1-1640002 850107 402885"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...400

 

29.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...200

 

30.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สุรินทร์ ภาคศิริ SP หน11 RPM 45 สวรรคแม่มูล ดาว บ้านดอน ขับร้อง คำร้อง-ทำนอง ร้อง ทำ สุรินทร์ ภาคศิริ"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สุรินทร์ ภาคศิว SP หน้า RPM 45 พ้าไม่ปราณี ผ่องศรี วรนุช ขับร้อง จำร้อง-ทำนอง จงรักษ์ จันทรคณา ทรคณา"

vg+-++...400

31.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++-nm...350

 

32.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+-++...200

 

33.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "MUSIC พุ่มพวง ควงจันทร์ LINE ชุด พมพวง ภาค 2. ขอให้ โสดที่ ขอให้โสดที่เถอะ"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+..200

 

34.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++-nm....200

 

35.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "AZONA 2524 ลขสาาธ มนาคม ยอดรัก สลักใจ น้า2 STEREO PB 015 ไอ้หนุ่มแท๊กซี่ 3:31) ผลงาน: วิเชียร คำเจรัญ เรียบเรียงๆ ประยงค ชนเขน"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...200

 

36.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หน้า 1 MN 59 จิตรกร บัวเนียง แขกเส วงดนตรี วิไล เวี่ยงทอง คืนลับพ้า เหลือง บริสุทธ์ ขับร้อ"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...300

 

 

ลงครบแล้วครับ

24/32 ไลน์จองแล้ว

26  ขายแล้ว

ส่งแผ่นทาง flash

แผ่นที่ 26.........TH012021CQAF4C

แผ่นที่ 24/32....TH013821CQF07B

14 จองแล้ว

Comments are closed.