เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

เปิดร้านขายแผ่นครับ วันที่ 21 ต.ค. 2564....แผ่นเสียง 7 นิ้ว

 

รับจองทุกท่าน จองแล้วขอเบอร์โทรด้วย ลูกค้าเก่าไม่ต้อง

เบอร์โทร 085-0254589 หรือไลน์ stmv.m

มีค่าส่งกี่แผ่นก็  50 บาท 

รับจองแค่ 2 วันนะครับ

ขอบคุณลุงพง และ TGM เป็นอย่างยิ่ง

1.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "METRODISC BEATLES GREAT HITS 45 45EP EP MT ee 1717-B P ALL RIGHTS RESERVED 1. TELL ME WHAT YOU SEE OF THE 2. IT'S ONLY LOVE WORK MAMUFACTURER AND OF THE OWNER OF THE YESTERDAY RECORDEU RECORDED"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "METRODISC BEATLES GREAT HITS 45 EP MT ee 1717-A ALL RIGHTS OF SLOW DOWN THE 2. ANY TIME AT. ALL NIAKUFACT 3. TELL ME WHY RESERVED WORK THE RECORDEC"

vg+....150

 

2.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "RPM หนา หน้า1 1 SS 113 STEREC หนึ่งใจ-สองรัก สองรัก นานเท่าไหร่ก็จะรอ ชรมภ เทพชัย ขับร้อง"

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า "‎ר 45 RPM SS หนา 2 STE 1 หาไม่พบ 2 ปล่อยเธอสักชาติ ซรัมภ์ เทพชัย ขั้บร้‎"‎

vg+...150

 

3.อาจเป็นรูปภาพของ ‎1 คน และ ‎ข้อความพูดว่า "‎EYES LOOK AWAY" (Liz Anderson) ×›ב R Η A 1305 YohMusic Tonah Music, Inc, BMI ime: 2:29 Promotional Copy TOM TALL Records 806-16th Avenue, Nashville, Nash Tenn.‎"‎‎

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "HILL ABOVE THE HLL" CITY" (Liz & Casey Anderson) c Clasere Η R R A 1305 SW 43) Yonah Music, inc BMI Time: 2:00 Promotional Copy TOM TALL Records 806-16th Avenue, Nashville, Tenn."

vg+....100

 

4.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...700

----บ่อได่เคยพูดว่า"คุณแม่ขาปูน่อยหนีบมือ"....

....https://www.youtube.com/watch?v=QQNJ4L7vfCs...

 

5.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "PATTI PAGE 45 EP MT ee 1701-B DOGGIE IN THE WINDOW CHANGING PARTNERS"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "45 EP ME1701-A ee 1701-A MT TENNESSEE WALTZ MOCKIN' BIRD HILL"

vg++....80

 

6.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "CashBox 45 RPM Side| STEREO C.Ð. 061 PLAY THAT FUNKY MUSIC 3:12 (Wild C) SHAKE IT DOWN 3:43 (Mud)"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "CashBóx 45 RPM Side 2 STEREO C.B.061 PEOPLE LIKE YOU AND PEOPLE LIKE ΜΕ 2:57 (The Glitter Band) MAGIC MAN 3:50 (Heart)"

vg+....100

 

7.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "DIAMOND RECORD 45 RPM High Fidelity D2496 D 2496 D.M. 2483 Extended Play SIDE2 1. AROUND THE WORLD WALTZ) GLAMOROUS NIGHT (WALTZ) Victor Silvester & His Ballroom Orchestra"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg....70

 

8.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm....100

 

9.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...100

 

10.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "AMERICAN RECORDINGS 45 45EP EP SİDE 1 TK-114 QUICKSTEP BLACK BOTTOM 2ANYTHINGGOES GOES"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "AMERICAN RECORDS RECORDINGS 45 EP SIDE 2 TK-114 GUARACHA GUARACHA MEDLEY"

vg....70

11.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "THE ORIGINAL HITS Side cT 5010 45 EP 1. COME ON DOWN το MY BOAT EveryMother's s Son 2. WILD THING The Troggs"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "THE ORIGINAL HITS Side 2 CT 5010 45 EP 1. SECRET AGENT MAN Johnny River 2. BUS STOP The Hollies"

vg+....80

 

12.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++....200

 

13.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

vg++...300

 

14.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หน้า TAR RECORDS. 45 45 RPM ST-029 นกร้องน้องชา-มปผา มปผา สายชล ขับร้อง เนื้อร้อง-ทำนอง ไพมูลย์ บุตรขัน วงดนตรี ครีไพร ใจพระ"

...https://www.youtube.com/watch?v=uRnL8ua2G38....

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...400

 

15.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+-++....200

 

16.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+....150

 

17.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

....https://www.youtube.com/watch?v=M2uHob0aa0w....

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...350

 

18.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สันติภๆาน รัก...และหวัง Û รัก...I B หวังของพ่อแม่ 1993 Music Business ÛLLD ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORIZED DUPLICATION IS VIOLATION OF APPLICABLE LAWS. M Music Business 尺"

vg++...250

 

19.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

.....https://www.youtube.com/watch?v=G64gxmO2Cpk......

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++....250

 

20.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "SUNS SUNSTAR ST 014 ซันสตาร์ 45 RPM จ้างก็ไม่ง้อ ยพิน แพรทอง คำร้อง สำราญ อารมณ ทำนอง สชาติ วงคนตร ศรีไพบุลย์ ขับร้อง เทยนทอง BU"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...250

 

 

21.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "SRT 114 หน้า1 หน STEREO 45 EP 1 นกเฮี้ยงจ่ำ หนงศักดิ์ ภักตีเหวา ขับร้อง 2. ทุยเจ้าเอ๋ย อัมพร ประสมศิลป์ ขับร้อง ผลงาน ธนิฐ ธนโกเศศ"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

หน้า"นกเอี้ยงจ๋า" vg+...อีกหน้า vg...150

 

22.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg/vg+....150 ---

....https://www.youtube.com/watch?v=981HC4fj7FE.....

 

23.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "PECI VBCZAW หน้า 1 LK 235 เสียเส้น สังข์ทอง สีใส ขับร้อง เน่อรอง กานท์ การุณวง ทำนอง วงดนตร เสนย ถนอ"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ทBটZN หน้า 2 LK 235 งามทกคน ชาตรี ศรีชล ขับร้อง เนื้อร้อง ชาตรี ศรีชล ทำนอง วงดนตรี เสนีย์ ถนอมรั"

mint.....400

 

24.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+-++...200

 

25.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+-++...300

 

26.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...300

 

27.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TAR RECORDS 45 RPM ST-332 พระนคร พระนคร สามยอด กรุง ถนนเจริญ หน้า. 167 ส) หยุดก่อนคนจน ภูมิต ภสวาง ร้อง คำร้อง-ทำนอง ฉลอง ภู่สว่าง วงคนตรี ฉลอง ภู่สว่าง"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TAR RECORDS 45 RPM ST-269 สามยอด กรุง ถนนเจริญ หน้า 167 ទក ทำนอง หนุ่ม เมื่องไพร ไม่รักพี่ก็ตาย สมชาย เพชรสงคราม ร้อง คำร้อง-ทำนอง วงคนตรี ลุกทุ่ง ทว"

vg++...150

 

28.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

....https://www.youtube.com/watch?v=w9KrpMDHYUo....

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+-++..250

 

29.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...150

 

30.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...200

31.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "5 RPM หน้า 1 PPB 002 สำละวัน ขับร้องโดย เฟืองฟ้า เพชรน้ำอก"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

vb++-nm...300

 

32.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "ทำร้อง ทุองใบ หง่างฮวงไล้ แคนไพร ลกเพช คานอง งเรื่อง(ลมหนาวมาแล้ว) ขบรอง"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

vg++-nm..300

 

33.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เอื้อ อารีย์ จัดทำ ชาย เมืองสิงห์ ปการะ AR 001 กร้อง วด ปานเจริญ SPT 274 ทำนอง เอือ อารีย์ สายน้ำสายใจ ราเมศร แม่นสรวง ขับร้อง โชคดี พึกภู่ แยกเสียง"

nm...250

 

34.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...200

 

35.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm....200

 

36.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หายาพะอ พระนคร สามยอด กรุง ถนนเจริญ หน้า. TAR RECORDS 45 RPM 167 ST-456 ( เีท คำร้อง-ทำนอง เพรสนท์ รุ่งรังษี โกนจุกสิงห์โด เพลิน พรทมแดน ร้อง"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หลาาวาง พระแคร 216484 สามยอด กรุง ถนนเจริญ กาแแจรี หน้า TAR RECORDS 167 @ สาวดอกคำใต้ เฉลียว นำเพชร ร้อง คำร้อง-ทำนอง ซลธี ธารทอง แสงเอก เรียบเรียงเสียงประสาน 45 RPM ST-456"

vg++-nm...300

 

37.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ค. 45 หนา 2 RPM MN219 MN 219 ทหารเรือมาแล้ว ขอดรัก สถักใจ ขับร้อง"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

nm...300

หมดแล้วครับ

 

1/14/16/21....ขายแล้ว

ส่งแผ่นที่ ...1/14/16/21....ทาง flash....TH0142218NZC1A

Comments are closed.