เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

เปิดร้านขายแผ่นครับ วันที่ 10 มิ.ย. 2564....แผ่นเสียง 12 นิ้ว

รับจอง 2 วันนะครับ จองแล้วขอเบอร์โทรด้วย

ไม่ใช่สมาชิก โทร....085-0254589...ไอดีไลน์  stmv.m

มีค่าส่ง กี่แผ่นก็ 70 บาท

ขอบคุณ ลุงพง และ TGM เป็นอย่างยิ่งครับ

 

1.

ปก vg+ แผ่น vg+-++...780 บาท

 

2.

ปก vg++ แผ่น vg+....580 บาท

 

3.

ปก vg+ แผ่น vg++...830 บาท

 

4.

ปก vg+ แผ่น vg+...380 บาท

 

5.

ปกเปิด ปก vg+ แผ่น vg++...280 บาท

 

6.

ปกแจก แผ่น vg++...880 บาท

 

7.

ปกแจก แผ่น vg+-++...330 บาท

 

8.

ปกแจก แผ่น vg+....280 บาท

 

9.

ปกเปิด ปก vg++ แผ่น vg++...630 บาท

 

10.

ปก vg++ แผ่น vg++-nm...330 บาท

 
 

 

 
 

11.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปก vg+ แผ่น vg++....480 บาท

 

12.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ตอน สอนระเบียบ ชุดใหม่ ชุดใหม่ ลอนระเบ 2060"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เพยงเรา วิงวอน รอวันเธ เขา เธอ จีบ สวรรค์ปี ฉันเบื่อน ด้วยรัก ก็เพราะ โอ๊ย เป็น A 1. ฉัน ละเธอ 2. เพื่อนหรือแฟน .................... 4.15 .............. 2.33 3. เพียงเรารักกัน(เพลงคู่) วิงวอน"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปก vg+ แผ่น vg++430 บาท....จีบ/สวรรค์ปิด

 

13.อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

ปก vg+ แผ่น vg++...280 บาท

 

14.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "- ขอรักเบ็นทาน มองเตือนสะเทือนใจ ห้วอกจับกัง หน้า 2 33 1/3 RPM 4. สิ้นลายเสือ 5. วันฉั้นหลั่งน้ำตา สายัณห์ สัญญา ร้องคู่ ยอดรัก สลักใจ"

ปกแจก แผ่น vg++....420 บาท

 

15.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปก vg แผ่น เต็ม แผ่น vg++-nm...480 บาท...แผ่นเต็ม

 

16.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปกแจก แผ่น 2 เพลง แผ่น vg+-++...180 บาท

 

17.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "1. BABY, 1.BABY|AMSRY4:15 AM SORRY 4:15 寶貝對不起 (草è 2. ใครนะ (พูดจัง) 2.errะ(พeดeง)317 3:17 3. พริกขี้หนู 3:22 4. ประวัติศาสตร์ 3:30 5. ตาอยู 3:48"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ปก vg+ แผ่น vg+-++....330 บาท

 

18.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปกแจก แผ่น vg++...230 บาท

 

19.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "..หมือนทางรถ นทา งรถ รักแท้จากหนุ่มไทย (อารีดัง) 3. ในยั้น กลับเถิดเรียมจ๋ำ 5. ชมสวน 6. เสียงครวญจากเกาหลี หน้า 2 1. อาทิตย์อุทัยรำลึก 2. กระท่อมปลายนา 3. โปรดเถิดดวงใจ 4. สวยจริงๆ 5. รำเต้ย 6. บ้าน บ้านนี้ฉันรัก"

20.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ปก vg++ แผ่น vg++....180 บาท....ทำให้รักทำไม

21.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ปก vg แผ่น vg+-++...130 บาท

 

22.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

...คนค้นคน(ตะกายดาว)....https://www.youtube.com/watch?v=QZ4MY06UkaM...

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปกแจก(แผ่นนี้ไม่ทำปก) แผ่น 5 เพลง แผ่น vg++-nm...380 บาท

 

23.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ปกแจก แผ่น 4 เพลง แผ่น nm...430 บาท

 

24.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปกแจก(แผ่นนี้ไม่ทำปก) แผ่น vg++...280 บาท

 

25.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ปก vg++ แผ่น nm...180 บาท

 

26.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

ปก vg++ แผ่น vg++-nm...180 บาท
 
 
27.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
ปกแจก แผ่น vg++-nm...150 บาท
 
28.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ปก vg++ แผ่น vg+-++...230 บาท
 
29.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ปทเพลงเพื่อประชาธิปไตย พลงเ ส.ส. ดีดี (3:05) เซิญเอ้าเชิญ (3:26) ไทยไฮเทค (3:15) เลือกดีๆ (2:57) สร้างประชาธิปไตย (3:47)"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "รวมเพลขเทศทา a แค่เธอ (วันเกิด) (3:10) พรบีใหม่ (3:25)- ใจประสานใจ (6:07) คำปฏิญาณ (3:20) วันของเรา (4:48)"
 
ปกแจก แผ่น vg+...130 บาท
 
30.อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความ
 
ปก vg++ แผ่น nm...150 บาท
 
 

 
 

31.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ปก vg++ แผ่น vg++...230 บาท

 

32.อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และหนังสือ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เพลง คำร้อง-ทำนอง คำร้อง- ไหนว่าไม่ลืม เรียบเรียง ครูสุรพล สมบัดิเจริญ ครูสำเนียง ม่วงทอง ครูสำเนียง ม่วงทอง ครูสุรพล โทณวณิก ครูสง่า อารัมกีร ครูมงคล อมา ดยกุล ธนิฐ ธนโก wwlnsnrิ ว5การ ลืมไม่ลง หัวใจขายขาด ดวงใจ ช่างร้ายเหลือ รักซ้อน แดดออก แม่สาย เอาความขมขึ่น- ไปทิ้งแม่โซง แม่โชง ฝากดิน ศาสสัณฑ์ บุญญาสัย ศาสสัณฑ์บุญญาสัย บุญญาสัย ศาสสัณฑ์บุญญาสัย ศาสสัณฑ์ ประสิทธิ์ เหลืองอรุณ ศรายุทธ สุปัญโญ นำชัย อันทิม ศรายุทธ สุปัญโญ ศรายุทธ สุปัญโญ ศรายุทธ สุปัญโญ ไมดรี นิยมแสง ธีรศักดิ์ กีรดิเตซากร ครูประดิษธ์ อุดตะมัง"

ปก vg++ แผ่น vg++-nm...280 บาท....แผ่นเต็ม

 

33.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ปกแย่ แผ่น nm...180 บาท

 

34.อาจเป็นรูปภาพของ หนังสือ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "๑ 1. สุขีเถิดที่รัก 2. ขวัญใจคนจน 3. สามพราน 4. น้อยใจรัก 5. นักโทษรัก ๒ 1. จากน้อง 2. อย่าเห็นกันดีกว่า 3. าตาคลอ 4. บุพเพสันนิวาส บุพเพ 5. พ่อแง่แม่งอน"

ปก vg++ แผ่น vg++....230 บาท

 

35.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ฝันร้าย วิญญานบู่ คน คนเหล็ก คำ คำสาย"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ทางตัน (ต้วใครตัวมัน) 4 คนดีเหล็ก หนุ่มพเนจร คุณยาย นยาย"

vg++/vg++...130 บาท

 

36.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ปกแจก แผ่น vg+...130 บาท

 

37.อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน

vg+/vg++...130 บาท

 

38.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ING PUBLIC PERFORMANCE อนาย นอย SANTANOY AND D INESAINMENE SD017 BROADCASTING STEREO OF 331/3R.P.M SIDE SIDETWO TWO THIS RECORDING PROHIE อวยชัย 2. ริมฝั่งคลอง 3. ขุนเขา สายธาร 4. ฝันไป DECEMBER 1991"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "FEYING PUBLIC อนត นอย SANTANOY AND DY SD 017 BROADCASTING STEREO 33 OF 1/3R.P.M 1/3 SIDE ONE THIS RECORDING 1. ซาน ตานอย 2. ควายตัวดำ 3. คนรักป่า ลำพึง ลำพัง 5.สุรา DECEMBER 1991"

ปกแจก แผ่น vg+...130 บาท

 

39.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "SJSS นครราช 1. วอนหลวงพ่อคูณ 2. ลูกสอ ลูกสองน้องยังหนี ยังหนี 3. สาวบางพลีใจดำ 4. รักหล่นตันเมษา กหล่นต้น วอนหลวงพ่อคูณ วอนหลว"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ปกแจก แผ่น vg++...100 บาท

 

40.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ปกแจก แผ่น vg+..100 บาท

ลงครบแล้วครับ

28 จองแล้ว

ส่งแผ่นที่ 28

......TH01431FR53V1A

Comments are closed.