เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

สายสัญญาณ MIT MI-330 PLUS Series2, PS AUDIO XSTREAM RCA ..

 MIT MI-330 PLUS Series2 ยาว 1  เมตร  มีเส้นเดียว ครับ  ราคา 3,500 บาท ลดเหลือ 3,000 บาท

 

PS AUDIO XSTREAM  ยาว 1.50 เมตร มี  2 คู่ ๆ ละ 4,800 บาท  (ขายแล้ว)

เหลือ MIT รอเนื้อคู่ครับ