เว็บบอร์ด

Please or Register to create posts and topics.

...... สายสัญญาณ Acoustic Zen Silver Reference II ......

ขายแล้วครับ

Acoustic Zen Silver Reference II
Made in USA
สายสัญญาณ RCA ยาว 1 เมตร อุปกรณ์ตามภาพ

ราคา ณ ปัจจุจัน รุ่น Matrix Reference II ขายอยู่ 32,000 บาท ซึ่งเป็นรุ่นที่รองลงมาจาก Silver Reference II

ฝากขายถูกเพียง xxxxx บาท (ปกติขายกันไม่ต่ำกว่าหมื่นสี่)

Comments are closed.