ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

toy2538 ขายแผ่นเสียงเพลงไทย วันที่ 23 ตุลาคม 2564

48. ปกตามรูป แผ่น nm 100-

49. ปกตามรูป แผ่น vg+++ แผ่นตัด3เพลง 100-

50. ร้องแนวเพื่อชีวิต แผ่นนี้ไม่ทำปก แผ่น vg+++ 200-

กระทู้นี้ลงครบแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ

49 จองแล้วครับ

42 ครับ

สรุปแผ่นที่จองแล้วครับ 

1, 3, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 31, 33, 36, 39, 42, 45, ,48, 49, 50

31

Comments are closed.