ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

Musicdisc แผ่นเสียงเพลงไทย น่าเก็บ น่าสะสม 18 พฤษภาคม 2564

83. VG+++ /800.- 

84. แผ่นยังไม่ได้ลงเข็ม /800.- 

85. VG++ /2,300.- 

86. VG++ / 2,600.- 

87. VG+++ / 750.- 

88. แผ่นยังไม่ได้ลงเข็ม /800.- 

89. VG+++ /700.- 

90. VG+++ /1,000.- 

91. VG+++ /900.- 

91

Comments are closed.