ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

AUDIO999(24เม.ย.64)13:30น.เสนอแผ่นเสียง12"เพลงไทยเข้าใหม่หลายชุด สตริง+เพื่อชีวิต/ลูกทุ่งลูกกรุง รวม165ชุด

51.NM800

 

52.NM900

 

53.NM900

 

54.VG++toNM900

 

55.NM900

 

56.VG++800

 

57.NM800

 

58.NM800

 

59.NM900

 

60.VG++toNM 900

 

61.NM 1200

 

62.NM1200

 

63.VG++toNM1000

 

64.NM/NM 2000

 

65.VG+90066.NM900

67.VG++3500

 

68.VG++1200

 

69.NM500

 

70.NM700

 

71.NM700

 

72.NM700

 

73.NM500

 

74.NM500

 

75.NM500

 

76.NM900

 

77.NM500

 

78.NM800

 

79.VG++toNM500

 

80.NM500

 

81.NM500

 

82.VG++700

 

83.VG++toNM500

 

84.NM 500

 

85.NM700

 

86.NM 600

 

87.NM 500

 

88.NM500

 

89.VG++toNM 500

 

90.NM500

 

91.NM500

 

92.VG++toNM500

 

93.VG++1500

 

94.NM800

 

95.NM900

 

96.NM900

 

97.VG++toNM1700

 

98.VG++toNM1500

 

99.VG++1500

 

99.1

 

100.VG++800

23 คุณMai63จอง ขอบคุณครับ

101.VG++900

 

102.VG++toNM1500

 

103.VG++toNM1500

 

104.NM1500

 

104.1

 

 

105.VG++toNM 600

 

106.VG++toNM1700

 

107.VG++toNM 4800

 

108.VG++toNM4800

 

109.VG++toNM 4500

 

110.VG++toNM 1000

111.NM  1000

 

 

112.NM1000

 

113.NM1000

 

114.NM800

 

115.VG++toNM1800

 

116.VG++toNM800

 

117.NM800

 

118.NM700

 

78 คุณพิระ  จอง ขอบคุณครับ 

119.VG++800

 

120.VG++toNM700

 

121.NM1500

 

122.VG++700

 

 

123.NM900

 

 

124.NM900

 

125.NM4500

 

126.VG++toNM3800

 

127.NM800

 

128.NM3200

 

 

65 คุณotto จอง  

129.NM1000

 

 

130.VG++toNM 1500

 

131.VG++1200

 

132.VG++1500

 

133.VG++800

 

134.NM800

 

135.NM800

 

136.NM700

 

137.VG++toNM900

137.1

 

138.VG++2500

 

139.NM900

139.1

 

140.NM900

 

141.VG++900

 

142.VG++toNM1500

 

143.NM1800

 

144.VG++toNM1800

 

145.VG++1500

 

146.NM900

 

147.NM900

 

148.NM2500

 

149.NM2800

 

150.VG++1200

 

151.VG++900

 

152.VG++toNM1500

 

153.VG++toNM1500

 

154.VG++toNM1500

 

155.NM3900

 

156.VG++toNM1800

 

157.VG++1500

 

158.NM800

 

159.VG900

 

160.NM1200

 

161.NM1500

 

162.VG++toNM1000

 

163.VG++toNM700163.1

 

 

164.VG++toNM1500164.1

 

 

165.NM800

จบการนำเสนอครับ รวม 165 ชุด

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและอุดหนุน

ขอบคุณเวบมาสเตอร์ด้วยครับ

20 คุณบิว จอง 

65 คิว2 คุณทรงพล จอง     ขอบคุณทุกท่านครับ 

122 คุณพิระ จอง ขอบคุณครับ 

Comments are closed.