ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

AUDIO999(16 ต.ค.2564)เสนอแผ่นเสียงเพลงไทยเข้าใหม่ยอดฮิต สตริง+เพื่อชีวิต+ลูกทุ่ง รวม 53 ชุด

3,9 คุณสมชาย จอง ขอบคุณครับ 

45 คุณจิรเดช  จอง ขอบคุณครับ 

52 คุณดี จอง ขอบคุณครับ

สรุปแผ่นที่จองแล้ว 

3,4,8,9,18,20,21,23,26,27,29,30,40,45,47,49,52

รายการจัดส่งพรุ่งนี้ 18-10-2564  

คุณประเสริฐ/คุณสมชาย/คุณNoom2203/คุณSpur/คุณสมบูรณ์/คุณจิรเดช 

11 คุณKorn จอง 

31 คุณจิรภัทร จอง    

          ขอบคุณทั้งสองท่านครับ 

12,13,14,25 คุณพัท จอง ขอบคุณครับ 

10,19 คุณพัท จอง ขอบคุณครับ 

43 คุณอดุลย์  จอง ขอบคุณครับ 

24 คุณพัท จอง ขอบคุณครับ

Comments are closed.