ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 08 / 11 / 64 # 2 ซีดีเพลง ---------

115. - Playlist by เผ่าพันธุ์ อมตะ ปกเจาะ มี 14 เพลง แผ่นสวย /
  - Playlist by อรรณพ จันสุตะ มี 14 เพลง แผ่นสวย / ขายคู่ 250-

116.  Unplugged 12 ปี คนด่านเกวียน ปก190 ปกเจาะ แผ่น Not for sale แผ่นโดยรวมสวย / SMA / 390-

117. Spydamonkee Wireless Fools มี 10 เพลง แผ่นสวย / 160-

118.  Rock & Love 16 เพลงร็อกโดนๆ ล่าสุด ปกเจาะ แผ่นสวย / 150-

119. Bakery Music Recollection รัดเกล้า Request มี 10 เพลง แผ่นโดยรวมสวย / UM / 250-

120. แม่ไม้เพลงไทย สุเทพ-สวลี-ธานินทร์-จินตนา เพลงแห่งความหลัง มี 16 เพลง แผ่นสวย / ขายแล้ว

121. แม่ไม้เพลงไทย ลัดดา-ศิริจันทร์-สมจิตร-พรทิพา โอ้..ทูลกระหม่อม มี 20 เพลง แผ่นสวย / CTCD 0052 / 240-

122. แม่ไม้เพลงไทย พูนศรี เจริญพงษ์ ลาวดวงเดือน มี 14 เพลง แผ่นสวย / ROC สะดือ / 290-

123. แม่ไม้เพลงไทย ผ่องศรี วรนุช วิมานในฝัน มี 19 เพลง แผ่นสวย / CTCD 0059 / 240-

124. แม่ไม้เพลงไทย ทูล ทองใจ ในฝัน มี 16 เพลง แผ่นสวย / CTCD 0012 / 290-

125. แม่ไม้เพลงไทย สุรพล-นิยม-ยงยุทธ-ผ่องศรี รำวงคืนทุ่ง มี 16 เพลง แผ่นสวย / CTCD 0056 / 220-

126. แม่ไม้เพลงไทย ชัยชนะ บุญญโชติ ใจนางเหมือนทางรถ มี 20 เพลง แผ่นสวย / ขายแล้ว

127. แม่ไม้เพลงไทย เมืองมนต์ สมบัติเจริญ กลับเถิดเรียมจ๋า มี 18 เพลง แผ่นสวย / CTCD 0048 / 320-

128. The Hi Fi Sound Of World Music มี 20 เพลง ปกและแผ่นสวย / Made in Japan / 380-

129. Patricia Barber Modern Cool มี 12 เพลง ปกและแผ่นสวย / Made in USA / 550-

130. Lincoln Mayorga & Distinguished Colleagues vol.III มี 9 เพลง ปกและแผ่นสวย / ขายแล้ว

131. Tito Puente & Buddy Morrow มี 14 เพลง ปกและแผ่นสวย / Made in The EC / 550-

132. - ผ่องศรี วรนุช ราชินีเสียงทอง ภาค 1 มี 12 เพลง แผ่นสวย / SMA /
  - ผ่องศรี วรนุช ราชินีเสียงทอง ภาค 2 มี 13 เพลง แผ่นสวย / SMA / ขายคู่ 820-

Comments are closed.