ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

---------- 08 / 09 / 64 # 1 ซีดีเพลง ---------

64. GMM Grammy Unforgettable Best of The Year 1986 มี 3 ซีดี 33 เพลง แผ่นสวย / 440-

65.  แจ้ ดนุพล คู่เอก ชุดนี้จะไม่มีปกหน้า เสียงดี มี 10 เพลง / ซีล / 450-

66. บทเพลงพระราชนิพนธ์ เฉลิมชัยมหาราชา คีตกวี ปกมีคราบน้ำ แผ่นโดยรวมสวย / Made in U.S.A. / 1800-

67. บทเพลงพระราชนิพนธ์ Dutch Swing College Band มี 10 เพลง / ซีล / 950-

68. บทเพลงพระราชนิพนธ์ The Royal Lullaby มี 10 เพลง แผ่นทอง แผ่นสวย / 650-

69. บทเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มี 15 เพลง แผ่นสวย / UM / 300-

70. แม่ไม้เพลงไทย เพลงพระราชนิพนธ์ มี 16 เพลง แผ่นสวย / 220-

71.  ทหารพระนเรศวร มี 9 เพลง มีบทเพลงพระราชนิพนธ์ / ซีล / 800-

72. เพลงแห่งชาติ มี 8 เพลง มี 9 เพลง แผ่นสวย / 350-

73. คีตมหาราชพิพนธ์ มี 9 เพลง แผ่นสวย / 500-

74. 9 บทเพลงพระราชนิพนธ์ แผ่นสวย / 440-

75. ไกลกังวล / ซีล / 250-

76. ความฝันอันสูงสุด มี 22 เพลง แผ่นสวย / 160-

77. มงคล อุทก เพลงพิณ พนมไพร แผ่นสวย / 840-

78. คาราบาว ห้ามจอดควาย มี 10 เพลง แผ่นสวย / 290-

79. รวมเพลง มังกรหยก ปก190 มี 21 เพลง แผ่นสวย / 380-

80. รวมเพลง ม่านประเพณี ความรักในหอแดง ปก190 มี 18 เพลง แผ่นสวย / 300-

Comments are closed.