ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

เปิดร้านขายแผ่นครับ วันที่ 18 พ.ย. 2564....แผ่นเสียง 7 นิ้ว ...ราคาถูก

 

รับจองทุกท่าน จองแล้วขอเบอร์โทรด้วย ลูกค้าเก่าไม่ต้อง

เบอร์โทร 085-0254589 หรือไลน์ stmv.m

มีค่าส่ง กี่แผ่นก็... 50 บาท 

รับจองแค่ 2 วันนะครับ

ขอบคุณลุงพง และ TGM เป็นอย่างยิ่ง

 

1.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เพชร ตรา ห้างแผ่นเสียงบรอดเวย์ สงวนลิขสิทธิ์ นลิบ คิตะวัฒน์ แยกเสียง คำร้อง-ทำนอง โรจน์ ไพโรจน์ แก้วมงคล คนรักกัน ขอดรัก สลักใจ ร้อง"

vg++....250--เพลงสนุก 2 แง่ 2 ง่าม

 

2.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+....100

 

3.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...100

 

4.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หน้า 45 R.P.M. R.P. คารอง-ทำนอง อง คารอง สงวนลิขสิทธิ์ SSS 151 สัญญา จุหาพร มะตันแดงแดง นพพร เมืองสุพรรณ ขับร้อง"

vg...50

 

5.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++-nm...100

 

6.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ศนยญุรพล SP-901 45 RPM หน้า 2 คอยพกอน มานะชัย เที่ยนแก้ว แก้ว ร้อง คำร้อง-ทำนอง วิบูลย์ ชัยชิตาทร"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...100

 

7.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำเดิน กล่อนขอนแก่น หน้า2 45RPM 45 RPM ลำเดิน รักร้าวคราวฝนจาก ฝน ลำโดย สาธิต ทองจันทร์ ทองจ์"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำเดิน กลอนขอนแก่น หน้า 1 45RPM 45 RPM ลำเดิน สงสารดาวโรย ลำโดย สาธิต ทองจันทร์"

vg++...100

 

8.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+-++...80

 

9.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สยามชาวด์ ขอเสนอ ลำเตินขอนแก่นประยุกต์ ชุดพิเศษ ผลงาน ดอย อินทนนท์" หน้า 2 หน้า 45 RPM สายตาต้องใจ ศักดสยาม เพชรชมภู ร้อง ขวัญตา พ้าสว่าง หนุ่ม ภูไท โซโล่ดนตรี"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สยามชาวด์ ขอเสนอ ลำเตินขอนแก่นประยุกต์ ชุดพิเศษ ผลงาน "ดาว บ้านดอน" หน้า 1 45 RPM ทิดขาวสาวดำ ศักดิสยาม เพชรชมภู ร้อง ขวัญตา ฟ้าสว่าง หนุ่ม ภูไท โซโล่ดนตรี"

vg+-++...100

 

10.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...200

11.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...100

 

12.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สมช่าย ของขาว จัดทำ ไพบูลย์ บุตรจัน พยงค์ มุกดา ที่ปรึกษา 45 R.P.M. S. S.005 ATP 9319 ร้อนรัก กิ่งดาว จันทร์สวัสด์ ขับร้อง การุณางศ์ wwwm แสงเอก คำร้อง-ทำนอง กานต์ แยกเสีขงประสาน มนตร"

nm...150

 

13.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เพลงจากภาพยนตร์เรื่อง ยน วังบัวบาน ช. พิริยะพีลัม จัดจำหน่าย 45 RPM หน้า 2 1. วังบัวบาน 2. ข้าเจ้าสาวเหนือ คำร้อง-ทำนอง ไพมูลย์ บุตรขัน จินตนา สุขสถิตย์ ขับร้อง"

vg++...150

 

13.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg....100

 

14.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...100

 

15.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...100

 

16.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "45 R.P.M. GSG 5ভO หน้า 2 BK 955 แม่อีน้อยอย่าหักมือ รังสรรค์ จระสุข ขับร้อง คำร้อง-ทำนอง สัมฤุทธ์ สีเมือก วงตนตร จิรบุคร"

vg+...100

 

17.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++....100

 

18.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+....80

 

18.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...150

 

19.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...80---มีรอยบิ่นที่ขอบ

 

20.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++-nm...100

 

 

21.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "LIRNENE หน้า 1 MN MN-0 คำร้อง-ทำนอง จิตรกร บัวเนีย ชวนชัย ฉิมพะวงค์ แยกเสะ น้ำตาตกใน สายัณห์ สัญญา ร้อง บริษัท สมายล สมาย"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "2 MN07 ง-ทำนอง อุสาหะกานนท์ สมพงษ์ โมระกานต์ แยกเสียง นิ้วมือพี่ยังมี มนต์รัก ขวัญโพธ์ไทย ร้อ บริษัว จำกัด"

vg++...100

 

22.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg...50

 

23.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...80

 

24.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

vg++-nm...100

 

25.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หน้า 1 45 R.P.M. เพลงหนุ่มบ้านนอก นอก บิลลี่ ศริสะเกษ ขับร้อง ชุด หนุ่มบ้านนอก คนตรี แดง พลานชัย จรเข้โปรโมชั่น"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ไอ้เข้ หน้า 2 45 5 R.P .M. เพลงฮักเมียเสียดายสาว บิลลี ศรีสะเกษ ขับร้อง ชุด หนุ่มบ้านนอก ดนตร์ แดง พลานชัย จรเข้โปรโมชั่น"

vg+....100

 

26.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...50

 

27.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

vg++...150

 

28.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ฮักสาวรำวง หน้า 2 STEREO 45 R.P.M. .M. ขับร้องโดย ทองมัย มาลี ร้องโต ผลง ผลงานของ ท. ทองแดง"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เสียงแคน เสีย เคน แอ่ว สาว หน้า 1 STEREO 45 R.P.M. ข้บร้องโดย ทองมัย มาลี ผลงานของ ผลงา ของ ท. ทองแดง"

vg....80

 

29.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+-++....100

 

30.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...80

 

31.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...100

 

32.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

vg+-++...50

 

33.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "AZONAX ลงทุนรัก วารุณ สุนทรีสวัสด์ STEREO หน้า2 เปิด เปิดเปด -ปดปิด (3:12) ผลงานเพลง: พรพจน อันทนัย เรี่ยบเรียงๆ: วิธาน ชุวชชย"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หนา AZONAX ลงทนรัก วารูณี สุนทรีสวัสด์ ง50 STEREO รับประกัน รับป (2:44) ผลงานเพลง: พรพจน์ อันทนัย เรียมเรี่ยงๆ: วิธาน ชุวัชชับ"

vg+....50

 

34.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "DU ตรานกอินทรีย่ทองคู่ หน้า หน้า2 2 MN 28 คำร้อง-ทำนอง ขงชัย เล็กกำพล ห.จ.ก. MOn กลิ่นฟางนางลืม สบา น้ำเพชร ธรรมพร ขับร้อง Sm"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...50

 

35.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+....50

 

36.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+....50

 

37.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "иoииHи หน้า 2 K1 คำร้อง-ทำนอง ทำนอง สมัคร วงศ์ษาโรจน์ สมาน เมองราช แขกเสียง ซื้อรักด้วยเงิน รุ่ง โพธาราม ขับ ขับร้อง"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++....50

 

38.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+....50

 

39.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+-++....50

 

40.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หาง หน้า 1 99/152 คำร้อง-ทำนอง ปะะเทือง เมื่องประทาย อ.เทา RE DR-01 ราเชนทร์ เรื่องเนตร แขกเสียง ทุ่งนาข้าวเหนียว ดารา บัญชารัก ร้อง"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "《 DR-01 ราเชนทร์ เรืองเนตร แขกเสียง หน้า 2 99/152 คำร้อง-ทำนอง ซ่อน อุ่มวงษ์ กอดแล้วจะทำไม ดารา บัญชารัก ร้อง"

vg++....50

41.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+....50

 

42.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "แผ่นเสียงตัวอย่าง จาก ประพจน์ สาครบุคร สาโรจน์ โรจนนาวี 45 RPM จิตรกร บัวเนียม แยกเสียง หน้า 1 คำร้อง-ทำนอุง ทำนอง อภชาต ชาตรี ห่วงสาวไทย สินสยาม เมืองราช ขับร้อง"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "แผ่นเสียงตัวอย่าง จาก ประพจน์ สาครบุตร สาโรจน์ โรจน์นาวี 45 45RPM RPM หน้า 2 คำร้อง-ทำนอง ก้อง กาจกำแหง พี่จนรักจาก สินสยาม เมืองราช ขับร้อง จิตรกร บัวเนียม แยกเส้ขง"

vg+-++....50

 

43.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+.....50

 

44.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++....50

 

45.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ทฤษด ห้าง KE หน้า 2 45 45 RPM Bess ก่อง กาจกำแหง คำร้อง-ทำนอง ราเชนทร์ เรื่องเนตร แคร แยกเสียง จดหมายสารภาพรัก ดารา บัญชารัก ร้อง"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ห้าง በገር KE หน้า 1 TLE 45 RPM ราเชนทร์ เรื่องเนตร แยกเสียง S1 คำร้อง-ทำนอง โผผิน พรสุพรรณ หอพักสตรี ดารา บัญชารัก ร้อง"

vg++....50

 

46.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

vg+-++....50

 

47.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "อ่าแตงแอดเวอร์ไทยิ่ง เสนอ "วาสุยา 3P ผลงาน นิวัฒน์ วรรณงาม AD. 1011S. STEREO หน้า2 โรงเรียนเรา สมชาย รัศมี ขับร้อง"

vg++...50

 

48.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+....50

 

49.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+....50

 

50.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "50 หน้า 2 ตราพระนารายณ์ คิงส์ Gưy 45 RPM 2785798 ร้อยรักพันลวง ร้อยร വ-9ท สะพานควาย ชิตณรงค์ ไผ่ทอง โทร. ขับร้อง กทม. ททน."

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+-++....50

 

51.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++....50

 

 

ลงครบแล้วครับ

5/13/14/21/23....จองแล้ว

29/31 จองเพิ่ม

Comments are closed.