ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

เปิดร้านขายแผ่นครับ วันที่ 11 พ.ค. 2564....7 นิ้ว

12

 

รับจอง 2 วันนะครับ จองแล้วขอเบอร์โทรด้วย

ไม่ใช่สมาชิก โทร....085-0254589...ไอดีไลน์  stmv.m

มีค่าส่ง กี่แผ่นก็ 50 บาท

ขอบคุณ ลุงพง และ TGM เป็นอย่างยิ่งครับ

1.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ยุดลูกทุงสุดหล่อ หน้า 2 45 RPM คำร้อง-ทำนอง ประยงค์ ชื่นเย็น รุ่ง ทานตะวัน แยกเลียง แม่ยายนะแม่ยาย โชคชัย โชคอนันต์ ร้อง"

vg++...300

 

2.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++....150

 

3.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...200

 

4.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "จับประกัน คุณภาพ มาตธฐาน แผ่น ขนาด นักร้อง นักแต่ง คนตรี ที่คัดแล้วว่าติ คำร้อง-ทำนอุง สมัคร วงศาโรจน์ แยกเสียง สดใส รุ่งโพธิทอง เบื่อเมียเสียดายวัว สดใส ใส รุ่งโพธิ์ทอง ร้อง"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "จุบประกัน คุณภาพ มาตธฐาน แผ่น ขนาด นักแต่ง นักร้อง ดนตรี ที่คัดแล้วว่าดี คำร้อง-ทำนอุง สดใส รุ่งโพธิทอง สมัคร วงศาโรจน์ แยกเสียง แยกเ สุราพาเพลิน สดใส รุ่งโพธิ์ทอง ร้อง"

vg++...150

 

5.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...100

 

6.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+....80

 

7.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สยามชาวด์ ขอเสนอ ล่ำเตินขอนแก่นประยุกต์ ชุดพิเศษ ผลงาน "ดอย อินทนนท์' หน้า 2 45 RPM สายตาตองใจ สักดิสยาม เพชรชมภู ร้อง ขวัญตา พ้าสว่าง หนุ่ม ภูไท โซโล่ดนตรี โซโล่"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...80

 

8.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

vg+...80

 

9.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...80

 

10.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "แผนเอ LERTAND หน้า 1 MN 07 คำร้อง -ทำนอง จิตรกร บัวเนียม ชวนชัย ฉิมพะวงค์ แยกเสียง น้ำตาตกใน สายัณห์ สัญญา ร้อง บริษัท สูนายดี သำဂั"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...150

11.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TAR RECORDS 45 RPM ST- 448 สามยอตา กรุง ถนนเจริญ ริญ หน้า UnL 167 @ คำร้อง- ทำนอง ฉลอง ภู่สว่าง มาดามดิงดอง จีรพันธ์ วระพงษ์ ร้อง วงคนครี จรพันธ์ วีระพงษ์"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TAR RECORDS 45 RPM ST-448 AếIL 9 fus หน้า 167 ส คำร้อง- ทำนอง ฉลอง ภู่สว่าง โห่! กำนัน จีรพันธ์ รีระพงษ์ ร้อง วงคนตรี จีรพันธ์ วีระพงษ์"

nm...250

 

12.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...100

 

13.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++....150

 

14.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...100

 

15.อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เพลงจากภาพยนตร์เรื่อง วังบัวบาน ช. พิริยะพีล้ม จัดจำหน่าย 45 RPM หน้า 2 วังบัวบาน 2. ข้าเจ้าสาวเหนือ คำร้อง-ทำนอง ไพมูลย์ บุตรขัน จินตนา สุขสถิตย์ ขับร้อง"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...180

 

16.อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

vg+...80

 

17.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...80

 

18.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...120

 

19.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg....80

 

20.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg...80

21.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...100

 

22.อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า "‎ทลดนผ หน้า م 1 LK 120 บ่นแก้กล้ม สมัย อ่อนวงศ์ ขับร้อง เนอร้อง กานท์ การุณวงค์ ทำนอง วงดนตรี สมัย ศิลมี่‎"‎

ของเหม็นแมงวันชอบตอม..ของหอมมนุษย์ดม..สาวสวยผู้ชายติดกรอ ผู้ชายรูปหล่อสาวฯติดจม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...200

 

23.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++....250

 

24.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

vg++....150

 

25.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+....100

 

26.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...150

 

27.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+-++...100

 

28.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

...เพลงนี้อาจจะเคยได้ยิน....อยู่ขอนแก่นข้อยมีเมีย 4 คน...อยู่อุบลก็ 4 คนเหมือนกัน...

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...300 บาท

 

29.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...150

 

30.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...200

 

31.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg...80

 

32.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++..120

 

33.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...100

 

34.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...180

 

35.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...120

 

36.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+/vg+...80

 

37.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...150

 

38.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+-++...180

 

39.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg....80

 

40.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++-nm....300

 

41.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++....130

 

42.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

....ทุกขโตทุกข์ถานัง....https://www.youtube.com/watch?v=lbqz_Nbt1ds...

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++....250

 

43.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...250

 

44.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...120

 

45.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm...300

 

46.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+...50

 

47.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg+....120

 

48.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...130

 

49.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

...คม คีรีบูน คือ"สนธิ สมมาตร"....

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

vg++...180

 

50.ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

nm....120

หมดแล้วครับ

แผ่นที่​ 1​ จองแล้ว

30/49​ จองแล้ว​

47​ จองแล้ว​

12

Comments are closed.