ซื้อขาย-แผ่นเสียง/CD/ม้วนเทป

Please or Register to create posts and topics.

ม้วนเทปเพลงเก่าน่าเก็บ น่าฟัง น่าสะสม 1ส.ค.64++++

 

รับจองทางไลน์ ม้วนที่  53/68/195 รวมส่งลงทะเบียน 180.- ขอบคุณครับ

 

รับจองคุณชาตรี  ม้วนที่  258 รวมส่งลงทะเบียน 130.- ขอบคุณครับ

200

 

รับจองเพิ่มคุณ takechi รวมเป็นม้วนที่  24/136/200/215/255/257 รวมส่งลงทะเบียน  430.-ขอบคุณครับ

 

รับจองคุณ kip ม้วนที่  138/139/208 รวมส่งลงทะเบียน  180.-ขอบคุณครับ

100

 

Comments are closed.