ซื้อ-ขาย แผ่นเสียง - CD - TapeQ011905 
 weloveturntable
 2 ตุลาคม 2557 19:41:00Q011812 
 hof-records
 1 ตุลาคม 2557 16:43:00

Q011895 
 rookie
 2 ตุลาคม 2557 16:33:16

Q011866 
 sura
 2 ตุลาคม 2557 10:42:00
Q011777 
 vics101652
 1 ตุลาคม 2557 11:03:38


Q011540 
 sornram
 27 กันยายน 2557 22:55:59