เนื่องจากขณะนี้มีสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วมากมายจนทางเวปเราต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลที่สูงขึ้นเกินกว่าค่าใช้จ่ายปกติที่กำหนดไว้ ฉะนั้นจึงขอความกรุณาท่านที่มีความประสงค์จะขอสมัคเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่กรุณาช่วยเสียสละค่าใช้จ่ายให้แก่ทางเวปด้วย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดังนี้

 
สมาชิกทั่วไป  ท่านละ 300 บาท (สามารถจะโพสต์ขายสินค้าอาทิตย์ละไม่เกิน 1 กระทู้เท่านั้น) โดยท่านสามารถใช้บริการได้ตลอดชีพ
สมาชิกผู้ค้า    ที่มีจุดประสงค์เพื่อการขายสินค้า ท่านละ 500 บาทต่อปี สามารถโพสต์ขายสินค้าได้ตลอดทุกวัน แต่ไม่เกินวันละ 5 กระทู้ เพื่อแบ่งโอกาศใหู้้อื่นได้โพสต์เสมอกัน 
 
วิธีการสมัคร 
 
1. กรอกข้อความลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ที่เมนู “สมัครสมาชิกใหม่” ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. โอนเงินอนุเคราะห์ค่าใช้จ่าย 300 บาท สำหรับสมาชิกทั่วไปตลอดชีพ  ซึ่งสามารถจะเข้าไปโพสต์ข้อความ, ความเห็น, ซื้อ-ขายสินค้า, รวมทั้งสามารถโพสต์ขาย       สินค้าได้อาทิตย์ละไม่เกิน 1 กระทู้   ส่วนท่านที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกผู้ค้าในเวป จะต้องโอนเงินอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายเป็นรายปี ปีละ 500 บาท ท่านสามารถจะโพสต์ขายสินค้าได้ทุกวัน วันละไม่เกิน 5 กระทู้ เพื่อแบ่งโอกาศให้ผู้อื่นเสมอกัน
 
3.     ส่งรูปถ่ายบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการและ Slip โอนเงินโดย Scan หรือถ่ายรูป save เป็น file *,jpeg ส่งมาที่ email : thaigramophone@hotmail.com
4.     รอการตอบรับทาง email ที่จะมีไปถึงท่านในการอนุมัตให้ท่านใช้บริการ
 
จึงกราบเรียนมายังท่าน ขอได้โปรดให้ความอนุเคราะห์และปฎิบัติตามระเบียบการสมัครดังกล่าว
 
ด้วยความนับถือ
 
webmaster